Sprzedaż zużytego składnika majątkowego: spektrometru TIMS VG – Sector 54