Aktualne projekty badawcze

 • Skład izotopowy chityny bezkręgowców wodnych jako narzędzie do określenia procesów mających wpływ na ekosystemy jezior górskich.
  2018/31/B/ST10/00664
  Kierownik projektu: dr hab. Michał Gąsiorowski
  Pracownicy: dr hab. Elwira Sienkiewicz, mgr Ilona Sekudewicz, mgr Marta Wojewódka
  Data rozpoczęcia: 2019, data zakończenia: 2022
 • Warunki paleoklimatyczne w czasie MIS 7 i 6 w Tatrach i Niżnych Tatrach na podstawie badań izotopowych nacieków jaskiniowych.
  2016/23/N/ST10/00067
  Kierownik projektu: mgr Marcin Błaszczyk
  Data rozpoczęcia: 14.07.2017, data zakończenia: 13.07.2020
 • Ewolucja i wiek rzeźby Zachodnich Karpat Wewnętrznych w oparciu o kompleksowe badania jaskiń (morfologii jaskiń, aktywności neo-tektonicznej i wieku osadów jaskiniowych).
  2016/21/B/ST10/01483
  Kierownik projektu: dr hab. Helena Hercman
  Pracownicy: dr hab. Michał Gąsiorowski, mgr Marcin Błaszczyk, Jacek Szczygieł
  Data rozpoczęcia: 20.01.2017, data zakończenia: 19.01.2020
 • Rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w oparciu o nacieki jaskiniowe dla północnych i południowych Karpat dla interglacjału eemskiego i początku Vistulianu.
  2015/19/D/ST10/00571
  Kierownik projektu: dr Jacek Pawlak
  Data rozpoczęcia: 10.06.2016, data zakończenia: 09.06.2019