OBECNI UCZESTNICY STUDIUM DOKTORANCKIEGO

styczeń, 2020

Stacjonarne Studia Doktoranckie:

  1. mgr Anastasja Romanova (2016-2020) - opiekun naukowy: dr Adam Porowski
  2. mgr Jan Goleń (2016-2020) - opiekun naukowy: dr hab. Jarosław Tyszka
  3. mgr Liu Wenhang (2016-2020) - opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  4. mgr Piotr Król (2017-2021) - opiekun naukowy: dr hab. Monika Kusiak
  5. mgr Anna Maria Rogowska (2017-2021) - opiekun naukowy: dr Adam Porowski
  6. mgr Fabian Tramm (2019-2023) - opiekun naukowy: dr hab. Bartosz Budzyń
  7. mgr Greta Brancaleoni (2019-2023) - opiekun naukowy: dr hab. Maciej Krajcarz
  8. mgr Marek Śliwiński (2019-2023) - opiekun naukowy: dr hab. Mirosław Jastrzębski
  9. mgr inż. Małgorzata Ponikowska (2019-2023) - opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Mazur