Stanowisko ING PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim