List Prezesa PAN z 6.04.2021 r. w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim