Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że na podstawie umowy nr 7202/1A/SP/2021 z 16 września 2021 r. realizuje dotację celową na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo badawczej pn. "Dyfraktometria skał i minerałów", przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki wg informacji z dnia 9 lipca 2021 r. nr 7202/1A/SP/2021.

Wartość kosztorysowa projektu ustalona na dzień zawarcia umowy wynosi 2.232.000,00 zł z czego wysokość dotacji wynosi 1.992.000,00 zł.

Nowozakupiony dyfraktometr będzie służył – podobnie jak dotychczas używane w ING PAN dyfraktometry – do uzyskiwania danych mineralogicznych dla serii różnorodnych zadań badawczych w Laboratorium Minerałów Ilastych Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.