Zespół Badania Procesów
Petrogenetycznych (PetroGen)

 

Tematyka badawcza

 • Transformacje minerałów i dystrybucja REE, Th, U i Pb w procesach przeobrażeń monacytu, ksenotymu i allanitu w nano- i mikroskali oraz rozwój analityczny mikrosondy elektronowej i mikro-spektroskopii Ramana dla tych faz

 • System hydrotermalny w późnym archaiku - jego wpływ na skład środowiska abiotycznego

 • Charakter kambro-ordowickiego bimodalnego magmatyzmu związanego z ryftingiem Gondwany z perspektywy NE części Masywu Czeskiego w świetle zintegrowanych badań terenowych, geochemicznych i izotopowych skał i minerałów, zwłaszcza cyrkonów

 • Rekonstrukcje przebiegu procesów orogenicznych na przykładzie wybranych obiektów

 • Minerały akcesoryczne, megakryształy i ksenolity z maficznych dajek wielkich prowincji magmowych – ich pochodzenie i procesy transformacji

 • Petrochronologia i procesy przeobrażeń fosforanów i krzemianów REE w rekonstrukcjach procesów metamorficznych i magmowych

 • Możliwość rozwoju w Polsce techniki EBSD (dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych) do badań ksenolitów skał płaszcza Ziemi na przykładzie perydotytów z Mount Bar (Devès, Masyw Centralny, Francja)

 • Opracowanie nowych materiałów odniesienia (wzorców) do datowania apatytu metodą U-Pb oraz monacytu metodą U-Th-Pb

 • Płonące hałdy jako "nowoczesne wulkany"

 • Dyferencjacja siarczków i wzbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej i strefie Moho: odwierty ICDP OmanDP

 • Dyferencjacja siarczków i wbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej: odwierty IODP 73B i U1473A, Atlantis Bank, Grzbiet Zachodnioindyjski

 • Wielkoskalowe poszukiwania złóż miedzi na świecie z wykorzystaniem danych satelitarnych

 • Powstawanie endogenicznych złóż metali na Marsie w świetle nowych danych z sondy ExoMars/TGO i meteorytów marsjańskich

 • MIRORES (Multiplanetarny spektrometr dalekiej podczerwieni do prospekcji minerałów złożowych)

 • Badania teledetekcyjne ziemskiego analogu Rio Tinto w Hiszpanii w celu rozpoznania możliwości wykrywania minerałów rudnych z orbity Marsa w bliskiej podczerwieni

 • Niebezpieczeństwo z kosmosu: Badanie powstawania bardzo małych i małych kraterów uderzeniowych (30 m - 1.5 km średnicy) na Ziemi i ich wpływu na środowisko

 • Wietrzenie meteorytów w glebie

 • Próba określenia wieku względnego zębów kopalnych metodą fluorową

więcej informacji >>

 

Aktualności

01/2023     Nominacja dla dr. Jakuba Ciążeli do tytułu "Osobowość roku 2022" w kategorii "Nauka" od Kapituły Redakcji Polski Metropolii Warszawskiej

12/2022     Prof. dr hab. Ewa Słaby została odznaczona na posiedzeniu Rady Naukowej ING PAN medalem "Zasłużony dla polskiej geologii" 

11/2022     Dr. hab. Łukasz Kruszewski z zespołem Łukasiewicz-PIAP, znaleźli się w gronie 5 finalistów w konkursie ESA-ESRIC "Space Resources Challenge" związanym z planowanymi poszukiwaniami surowców mineralnych na Księżycu. Ostateczny zwycięzca konkursu będzie brał udział w przygotowaniach/planowaniu misji kosmicznej European Large Logistic Lander (planowana data lądowania w rejonie Bieguna Południowego na Księżycu: 2028/2029).

10/2022     W ramach współpracy ING PAN z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk podczas festiwalu: "Warsaw Gallery Weekend" odbył się wernisaż nowej wystawy czasowej w Muzeum Ziemi PAN pn. "Lapis Mundi", podczas której członek naszej grupy - Dr hab. Łukasz Kruszewski - wygłosił serię wykładów o tematyce mineralogiczno-geochemicznej. (więcej)

10/2022     Dr inż. Alicja Wudarska otrzymała dofinansowanie z sieci Excite na prowadzenie badań w ramach projektu „Development of new apatite reference materials for U-Pb dating”

10/2022     Mgr. Wiktoria Gmochowska otrzymała dofinansowanie z sieci Excite na prowadzenie badań w ramach projektu pt. "The hydrothermal response of allanite minerals".

więcej informacji >>

Skład zespołu

1. prof. dr hab. Ewa Słaby, profesorStrona pracownika >>

2. dr hab. Bartosz Budzyń, profesor instytutu (kierownik zespołu)

Strona pracownika >>

3. dr hab. Mirosław Jastrzębski, profesor instytutu

Strona pracownika >>
4. dr hab. Łukasz Kruszewski, profesor instytutuStrona pracownika >>
5. dr Jakub Ciążela, adiunktStrona pracownika >>
6. dr Anna Łosiak, adiunktStrona pracownika >>
7. dr inż. Alicja Wudarska, adiunktStrona pracownika >>
8. dr Marta Ciążela, specjalista ds. badawczo-technicznychStrona pracownika >>
9. dr Anna Kukuła, asystentStrona pracownika >>
10. mgr inż. Maciej Jaranowski, asystentStrona pracownika >>
11. mgr Anna Gumsley, asystentStrona pracownika >>
12. mgr Fabian Tramm, asystentStrona pracownika >>
13. mgr Wiktoria Gmochowska, doktorantStrona pracownika >>
14. mgr Dariusz Marciniak, doktorantStrona pracownika >>
15. mgr Marek Śliwiński, doktorantStrona pracownika >>
16. mgr Maciej Fitt, doktorant 
17. mgr Eman Elsherif, doktorant