Zespół Badania Procesów Petrogenetycznych - PetroGen

Kierownik: dr hab. Bartosz Budzyń, profesor instytutu

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie

ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

tel. (48) 12 370-52-50

e-mail:ndbudzyn@cyf-kr.edu.pl

 

Skład zespołu:Prezentacja badań: Strona informacyjna:
1. dr hab. Bartosz Budzyń, profesor instytutu  Strona pracownika
2. prof. dr hab. Ewa Słaby, profesorStrona pracownika

3. dr hab. Mirosław Jastrzębski, profesor instytutu

  Strona pracownika
4. dr hab. Łukasz Kruszewski, profesor instytutu Strona pracownika
5. dr Łukasz Birski, asystent 
6. dr Jakub Ciążela,adiunkt  Strona pracownika
7. dr Katarzyna Gros, asystent  
8. drAnna Łosiak, adiunkt  Strona pracownika
9. mgr Małgorzata Cegiełka, asystent  
10. mgr Anna Kukuła, asystent  Strona pracownika
11. mgr Anna Sałacińska, asystent  
12. mgr Marek Śliwiński, doktorant   
13. mgr Fabian Tramm, doktorant   
14. mgr inż. Alicja Wudarska, asystent  
15. mgr inż. Maciej Jaranowski, technik - stażysta   

Tematyka badawcza:

  • Zapis mechanizmów ewolucji stopów w domenach minerałów
  • Geochemia i mineralogia procesów pożarowych
  • Sygnały ewolucji wczesnej Ziemi zachowane w fosforanach
  • Analiza molekularna materii organicznej jako narzędzie do odtwarzania jej źródła, środowiska sedymentacji oraz dojrzałości termicznej
  • Stabilność fosforanów REE i krzemianów REE podczas metamorfizmu - eksperymenty i przyroda