Zespół Badania Procesów
Petrogenetycznych (PetroGen)

 

Tematyka badawcza

 • Transformacje minerałów i dystrybucja REE, Th, U i Pb w procesach przeobrażeń monacytu, ksenotymu i allanitu w nano- i mikroskali oraz rozwój analityczny mikrosondy elektronowej i mikro-spektroskopii Ramana dla tych faz

 • Archaiczny sanukitoid z kratonu Singhbhum w Indiach – ewolucja magmowa i pomagmowa

 • System hydrotermalny w późnym archaiku - jego wpływ na skład środowiska abiotycznego

 • Charakter kambro-ordowickiego bimodalnego magmatyzmu związanego z ryftingiem Gondwany z perspektywy NE części Masywu Czeskiego w świetle zintegrowanych badań terenowych, geochemicznych i izotopowych skał i minerałów, zwłaszcza cyrkonów

 • Rekonstrukcje przebiegu procesów orogenicznych na przykładzie wybranych obiektów

 • Petrochronologia i procesy przeobrażeń fosforanów i krzemianów REE w rekonstrukcjach procesów metamorficznych i magmowych

 • Opracowanie nowych materiałów odniesienia (wzorców) do datowania apatytu metodą U-Pb oraz monacytu metodą U-Th-Pb

 • Płonące hałdy jako "nowoczesne wulkany"

 • (Meta)manganolity w Polsce

 • Dyferencjacja siarczków i wzbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej i strefie Moho: odwierty ICDP OmanDP

 • Dyferencjacja siarczków i wbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej: odwierty IODP 73B i U1473A, Atlantis Bank, Grzbiet Zachodnioindyjski

 • Powstawanie endogenicznych złóż metali na Marsie w świetle nowych danych z sondy ExoMars/TGO i meteorytów marsjańskich

 • Badania izotopowe skamieniałości z jaskiń Cradle of Humankind w Południowej Afryce

więcej informacji >>

 

Aktualności

05/2021     Projekt badawczy pt. "Niebezpieczeństwo z kosmosu: Badanie powstawania bardzo małych i małych kraterów uderzeniowych (30m -1.5km średnicy) na Ziemi i ich wpływu na środowisko" kierowany przez dr Annę Łosiak uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 16.

03/2021     Włoska Etna i islandzki Fagradalsfjall  - dwa wywiady z prof. Ewą Słaby w Radiu Wnet (posłuchaj >>) i serwisie pap.pl (przeczytaj >>).

02/2021     Dr Anna Łosiak była gościem programu Astrofaza polączonego z transmisją z lądowania łazika Perseverance na Marsie. Dr Łosiak opowiadała dlaczego do lądowania Perseverance wybrano krater Jezero i gdzie na Marsie można szukać śladów życia. Zobacz >>

02/2021     Dr Jakub Ciążela był gościem audycji Akademickiego Radia Kampus (UW), podczas której opowiadał o badaniach marsjańskich. Posłuchaj >>

01/2021     International Association of Geoanalysts wybrało dwóch zwycięzców konkursu IAG Young Scientist Award 2021 - jednym z nich jest dr inż. Alicja Wudarska. Więcej informacji >>

12/2020     Najmłodszy pracownik Zespołu PetroGEN, mgr inż. Maciej Jaranowski, został laureatem konkursu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego na najlepszą pracę magisterską w 2020 r. Jego praca została także wyróżniona w XXII edycji konkursu DIAMENTY AGH.

12/2020     Projekt badawczy pt. "Powstawanie endogenicznych złóż metali na Marsie w świetle nowych danych z sondy ExoMars/TGO i meteorytów marsjańskich " kierowany przez dr Jakuba Ciążelę uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 19.

więcej informacji >>

Skład zespołu

1. prof. dr hab. Ewa Słaby, profesorStrona pracownika >>

2. dr hab. Bartosz Budzyń, profesor instytutu (kierownik zespołu)

Strona pracownika >>

3. dr hab. Mirosław Jastrzębski, profesor instytutu

Strona pracownika >>
4. dr hab. Łukasz Kruszewski, profesor instytutuStrona pracownika >>
5. dr Jakub Ciążela, adiunktStrona pracownika >>
6. dr Anna Łosiak, adiunktStrona pracownika >>
7. dr inż. Alicja Wudarska, adiunktStrona pracownika >>
8. dr Marta Ciążela, specjalista ds. badawczo-technicznychStrona pracownika >>
9. dr Anna Kukuła, asystentStrona pracownika >>
10. mgr inż. Maciej Jaranowski, asystentStrona pracownika >>
11. mgr Anna Sałacińska, asystentStrona pracownika >>
12. mgr Fabian Tramm, asystentStrona pracownika >>
13. mgr Wiktoria Gmochowska, doktorantStrona pracownika >>
14. mgr Dariusz Marciniak, doktorantStrona pracownika >>
15. mgr Marek Śliwiński, doktorantStrona pracownika >>
16. inż. Grzegorz Pasławski