Zespół Badania Procesów
Petrogenetycznych (PetroGen)

 

Tematyka badawcza

 • Transformacje minerałów i dystrybucja REE, Th, U i Pb w procesach przeobrażeń monacytu, ksenotymu i allanitu w nano- i mikroskali oraz rozwój analityczny mikrosondy elektronowej i mikro-spektroskopii Ramana dla tych faz

 • System hydrotermalny w późnym archaiku - jego wpływ na skład środowiska abiotycznego

 • Charakter kambro-ordowickiego bimodalnego magmatyzmu związanego z ryftingiem Gondwany z perspektywy NE części Masywu Czeskiego w świetle zintegrowanych badań terenowych, geochemicznych i izotopowych skał i minerałów, zwłaszcza cyrkonów

 • Rekonstrukcje przebiegu procesów orogenicznych na przykładzie wybranych obiektów

 • Minerały akcesoryczne, megakryształy i ksenolity z maficznych dajek wielkich prowincji magmowych – ich pochodzenie i procesy transformacji

 • Petrochronologia i procesy przeobrażeń fosforanów i krzemianów REE w rekonstrukcjach procesów metamorficznych i magmowych

 • Możliwość rozwoju w Polsce techniki EBSD (dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych) do badań ksenolitów skał płaszcza Ziemi na przykładzie perydotytów z Mount Bar (Devès, Masyw Centralny, Francja)

 • Opracowanie nowych materiałów odniesienia (wzorców) do datowania apatytu metodą U-Pb oraz monacytu metodą U-Th-Pb

 • Płonące hałdy jako "nowoczesne wulkany"

 • Dyferencjacja siarczków i wzbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej i strefie Moho: odwierty ICDP OmanDP

 • Dyferencjacja siarczków i wbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej: odwierty IODP 73B i U1473A, Atlantis Bank, Grzbiet Zachodnioindyjski

 • Wielkoskalowe poszukiwania złóż miedzi na świecie z wykorzystaniem danych satelitarnych

 • Powstawanie endogenicznych złóż metali na Marsie w świetle nowych danych z sondy ExoMars/TGO i meteorytów marsjańskich

 • MIRORES (Multiplanetarny spektrometr dalekiej podczerwieni do prospekcji minerałów złożowych)

 • Badania teledetekcyjne ziemskiego analogu Rio Tinto w Hiszpanii w celu rozpoznania możliwości wykrywania minerałów rudnych z orbity Marsa w bliskiej podczerwieni

 • Niebezpieczeństwo z kosmosu: Badanie powstawania bardzo małych i małych kraterów uderzeniowych (30 m - 1.5 km średnicy) na Ziemi i ich wpływu na środowisko

 • Wietrzenie meteorytów w glebie

 • Próba określenia wieku względnego zębów kopalnych metodą fluorową

więcej informacji >>

 

Aktualności

11/2021     Projekt badawczy pt. "WIelkoskalowe poszukiwania złóż miedzi na świecie z wykorzystaniem danych satelitarnych" kierowany przez dr Martę Ciążelę uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 5

11/2021     Projekt badawczy pt. "Możliwość rozwoju w Polsce techniki EBSD (dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych) do badań ksenolitów skał płaszcza Ziemi na przykładzie perydotytów z Mount Bar (Devès, Masyw Centralny, Francja)" kierowany przez dr Annę Kukułę uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 5

05/2021     Projekt badawczy pt. "Niebezpieczeństwo z kosmosu: Badanie powstawania bardzo małych i małych kraterów uderzeniowych (30m -1.5km średnicy) na Ziemi i ich wpływu na środowisko" kierowany przez dr Annę Łosiak uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 16.

03/2021     Włoska Etna i islandzki Fagradalsfjall  - dwa wywiady z prof. Ewą Słaby w Radiu Wnet (posłuchaj >>) i serwisie pap.pl (przeczytaj >>).

02/2021     Dr Anna Łosiak była gościem programu Astrofaza polączonego z transmisją z lądowania łazika Perseverance na Marsie. Dr Łosiak opowiadała dlaczego do lądowania Perseverance wybrano krater Jezero i gdzie na Marsie można szukać śladów życia. Zobacz >>

02/2021     Dr Jakub Ciążela był gościem audycji Akademickiego Radia Kampus (UW), podczas której opowiadał o badaniach marsjańskich. Posłuchaj >>

 

więcej informacji >>

Skład zespołu

1. prof. dr hab. Ewa Słaby, profesorStrona pracownika >>

2. dr hab. Bartosz Budzyń, profesor instytutu (kierownik zespołu)

Strona pracownika >>

3. dr hab. Mirosław Jastrzębski, profesor instytutu

Strona pracownika >>
4. dr hab. Łukasz Kruszewski, profesor instytutuStrona pracownika >>
5. dr Jakub Ciążela, adiunktStrona pracownika >>
6. dr Anna Łosiak, adiunktStrona pracownika >>
7. dr inż. Alicja Wudarska, adiunktStrona pracownika >>
8. dr Marta Ciążela, specjalista ds. badawczo-technicznychStrona pracownika >>
9. dr Anna Kukuła, asystentStrona pracownika >>
10. mgr inż. Maciej Jaranowski, asystentStrona pracownika >>
11. mgr Anna Sałacińska, asystentStrona pracownika >>
12. mgr Fabian Tramm, asystentStrona pracownika >>
13. mgr Wiktoria Gmochowska, doktorantStrona pracownika >>
14. mgr Dariusz Marciniak, doktorantStrona pracownika >>
15. mgr Marek Śliwiński, doktorantStrona pracownika >>
16. mgr Maciej Fitt, doktorant 
17. mgr Grzegorz Pasławski 
18. lic. Magdalena Laban