Laboratorium Uranowo-Torowe (LUT)

Kierownik: dr hab. Michał Gąsiorowski

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Warszawie

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel.: (48) 22 6978-742
e-mail: mgasior@twarda.pan.pl 

Facebook: Uranium-Series Laboratory


Badania:

 1. Rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w oparciu o badania nacieków jaskiniowych
 2. Analiza zanieczyszczeń środowiska naturalnego izotopami promieniotwórczymi
 3. Badanie migracji i rozkładu sztucznych oraz naturalnych izotopów w ekosystemach jeziornych
 4. Datowanie osadów jeziornych metodą 210Pb oraz 137Cs
 5. Badanie aktywności 3H w różnych komponentach środowiska przyrodniczego
 6. Wykorzystanie badań izotopowych do modelowania procesów geochemicznych
 7. Wydzielanie kolagenu z próbek kości i zębów kopalnych

Wyposażanie laboratorium:

 1. LA-ICP-MS
 2. Spektrometr alfa
 3. Ciekłoscyntylacyjny spektrometr beta
 4. Niskotłowy spektrometr gamma
 5. Analizator elementarny CHNS
 6. Aparatura do poboru rdzeni osadów jeziornych

 

Pracownicy:

 1. dr hab. Michał Gąsiorowski, prof. instytutu
 2. dr hab. Helena Hercman, prof. instytutu
 3. dr Jacek Pawlak, adiunkt
 4. mgr Marcin Błaszczyk, asystent
 5. mgr Ilona Sekudewicz, asystent
 6. mgr Maciej Swęd, asystent
 7. mgr Anna Mulczyk, starszy ekspert ds. technicznych
 8. mgr Paula Sierpień, technik
 9. mgr inż. Jacek Stienss, technik
 10. Karolina Kaucha, technik

Cennik usług

Programy do pobrania

Aktualne projekty badawcze

Wybrane publikacje