"Hałdy bez tajemnic: od spektroskopii do eksperymentu (ING PAN)"


 

Aby w pełni scharakteryzować skały i minerały hałd, posiłkujemy się zwykle najpierw proszkową dyfrakcją rentgenowską (PXRD), a następnie mikroskopią skaningową (SEM) i mikrosondą elektronową (EPMA, technika WDS). W ING PAN poszliśmy jednak dalej. Dzięki oprogramowaniu TOPAS i zaangażowaniu metody Rietvelda możemy przekształcać dane PXRD uzyskując nowe, precyzyjne, wspomagane bogatą dokumentacją statystyczną informacje odnośnie struktury (parametry komórek elementarnych), oraz dane ilościowe (ilościowa analiza fazowa).
Wyposażenie naszego mikroskopu skaningowego w system standaryzowanych analiz EDS (spektroskopia rozkładu energii fali) umożliwiło z kolei wykonywanie wysokiej jakości analiz chemicznych w mikroobszarze dla minerałów (głównie uwodnionych siarczanów).

Czytaj więcej [PDF]  »