"Gazy znane i nieznane: spektrometryczno‑chromatograficzny sukces w ING PAN"


 

W ramach grantu NCN zakupiono przenośny system GASMET DX4000 ze spektrometrem FTIR do jednoczesnego pomiaru organicznych i nieorganicznych związków gazowych.
Jako pierwsi na świecie dokonaliśmy najszerszych jak dotąd pomiarów składu produktów samozapłonu węgla, przynajmniej tych występujących w środowisku geologicznym; wśród wyników są także stężenia związków które jak dotąd nie były badane w takim kontekście, np. GeCl4, AsH3, SiF4, furan, disiarczek metylu, izomery pinenu, itd. 

Czytaj więcej [PDF] »