• Wykonanie prac badawczych ( Umowa o dzieło) dotyczących tematu: Przedwaryscyjska ewolucja wybranych fragmentów peri – Gondwany: awalońsko –kadomskie podłoże waryscydów środkowoeuropejskich. 2

  more

 • Wykonanie prac badawczych ( Umowa o dzieło) dotyczących tematu: Przedwaryscyjska ewolucja wybranych fragmentów peri – Gondwany: awalońsko –kadomskie podłoże waryscydów środkowoeuropejskich. 1

  more

 • Wsparcie Menagera polskiego w prowadzeniu Programu Pioneers 2020 na obszarze Republiki Czeskiej.

  more

 • Wykonanie prac badawczych dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w ramach umowy o dzieło w zakresie analiz danych geofizyki otworowej w otworach B27-1, B28S-1, B3-9 i B5-1.

  more

 • Wykonanie prac badawczych dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w ramach umowy o dzieło w zakresie analiz danych geofizyki otworowej w otworach A23-1, A8-1, B21-2 i B22-1 .

  more