• Zakup systemu oczyszczania wody wraz filtrami i tabletkami sanityzacyjnymi oraz z instalacją urządzenia

  more

 • Wykonanie opróbowania hydrogeologicznego głębokich piezometrów techniką bezpompową z zastosowaniem rękawowego próbnika dyskretnego.

  more

 • Zakup części i materiałów zużywalnych do urządzeń Thermo Scientific wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

  more

 • Analizy izotopów tlenu w cyrkonach (trzy dni analityczne)

  more

 • Zakup autosamplera Costech Zero Blank do próbek stałych, z S}^pozycyjną tacą, z zaworem izoiacyjnym oraz zestawami instalacyjnymi, do analizatora elementarnego Flash i 112 HT EA (Thermo Scientific')

  more