• Zakup pompy membranowej 4-stopniowej suchej wraz z dostawą do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie (ul. Senacka 1).

  more

 • Wykonanie prac badawczych dotyczących tematu: „Zmienność sygnatury izotopowej glinokrzemianów warstwowych w glebach obszarów górskich umiarkowanej strefy klimatycznej”

  more

 • Analizy LA-ICPMS koncentracji pierwiastków śladowych w piroksenach z ksenolitów perydotytowych.

  more

 • Wykonanie 180 analiz U-Pb przy użyciu LA-ICPMS.

  more

 • Zakup systemu do czyszczenia pojemników PFA na próby i akcesoriów laboratoryjnych, statywów do ich umiejscowienia oraz tacą ociekowąą

  more