• Wykonanie prac badawczych w ramach umowy o dzieło w zakresie analiz geologicznych i geofizycznych dla zachodniej części polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego (obszar na W od strefy TT).

  more

 • Wykonanie prac badawczych w ramach umowy o dzieło w zakresie analiz wypełnienia osadowego, ewolucji tektonicznej i termicznej, modelowań systemu naftowego oraz analiz zasobowych.

  more

 • „SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH DLA INSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE”

  more

 • „NAPRAWA DETEKTORA GAMMA BE5030-7500 SL FIRMY CANBERRA PACKARD SP. Z O.O.”

  more

 • Sale of sapphire viewport for the preparation line of the Noblesse spectrometer

  more