• Wykonanie analiz U-Pb LA-ICPMS w 4500 punktach analitycznych w ziarnach cyrkonu

  more

 • Wykonanie prac badawczych (umowa zlecenie) dotyczących tematu: Przedwaryscyjska ewolucja wybranych fragmentów peri-Gondwany: awalońsko-kadomskie podłoże waryscydów środpowoeuropejskich nr 2.

  more

 • Wykonanie prac badawczych (Umowa o dzieło) dotyczących tematu: „Transformacje minerałów i dystrybucja REE, Th, U i Pb w procesach przeobrażeń monacytu, ksenotymu i allanitu..."

  more

 • Wykonanie prac badawczych ( Umowa zlecenie) dotyczących tematu: Przedwaryscyjska ewolucja wybranych fragmentów peri – Gondwany: awalońsko – kadomskie podłoże waryscydów środkowoeuropejskich

  more

 • Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analiz obrazu w katodoluminescensji przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu eletronowego.

  more