Zakup części i materiałów zużywalnych do urządzeń Thermo Scientific wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.