Zakup autosamplera Costech Zero Blank do próbek stałych, z S}^pozycyjną tacą, z zaworem izoiacyjnym oraz zestawami instalacyjnymi, do analizatora elementarnego Flash i 112 HT EA (Thermo Scientific')