Wykonanie prac badawczych ( Umowa o dzieło) dotyczących tematu: Przedwaryscyjska ewolucja wybranych fragmentów peri – Gondwany: awalońsko –kadomskie podłoże waryscydów środkowoeuropejskich. 2