Analizy izotopów tlenu w cyrkonach (trzy dni analityczne)