• ZAKUP CERTYFIKOWAYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA GLEB I OSADÓ W JEZIORNYCH.

  read more

 • Wykonanie przy użyciu mikrosondy elektronowej analiz chemicznych minerałów oraz map WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze

  read more

 • LA-ICPMS U-Pb and trace elements analyses of accessory minerals

  read more

 • „ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPEKTROMETRU HR-ICP-MS”

  read more

 • Supply of high voltage generator

  read more