Dostawa tandemowego spektrometru masowego z indukcyjnie wzbudzaną plazmą 3Q ICP-MS do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie