Dostawa oprogramowania do interpretacji danych sejsmicznych wraz licencją i wsparciem technicznym.