• Dostawa systemu ablacji laserowej do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

  read more

 • Dostawa jednostanowiskowego, specjalistycznego oprogramowania do konstrukcji zbilansowanych przekrojów geologicznych wraz ze wsparciem technicznym.

  read more

 • Dostawa oprogramowania do interpretacji danych sejsmicznych wraz licencją i wsparciem technicznym.

  read more

 • Dostawa tandemowego spektrometru masowego z indukcyjnie wzbudzaną plazmą 3Q ICP-MS do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

  read more

 • „Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie”. Część 2 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji wind ."

  read more