Rada Naukowa

Postępowania awansowe

Przewody doktorskie 
 

   
   
Mateusz Kufrasa 2020 Streszczenie rozprawy
Łukasz Słonka 2020

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

Małgorzata Lempart-Drozd

2020

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

Marta Wojewódka-Przybył

2020

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy

Alicja Wudarska

2020

Recenzja 1
Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

Łukasz Birski

2019

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

Igor Niezgodzki

2019

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Maksymilian Twyrdy
2018
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Tomasz Topór
2018
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Agnieszka Arabas
2017
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Artur Kuligiewicz
2017
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Mateusz Mikołajczak 
2016
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Marta Skiścim 
2016
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Krzysztof Dębniak 
2015
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Wiesława Radmacher 
2015
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Olga Kromuszczyńska 
2015
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Timur Borykov
2015
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Magdalena Makowska
2015
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie rozprawy
Katarzyna Kołtonik
2015
Recenzja 1 Recenzja 2Streszczenie rozprawy


Postępowania habilitacyjne
 

Łukasz Kruszewski 

2019

Harmonogram postępowania

Wniosek

Autoreferat

recenzja -1

recenzja-2

recenzja-3

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Naukowej

Marek Szczerba
2018
Harmonogram postępowania
Wniosek

Autoreferat

recenzja-1
recenzja-2
recenzja-3

Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
    
Elwira Sienkiewicz
2018

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferat
recenzja-1
recenzja-2
recenzja-3
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Maciej T. Krajcarz
2018

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferat
recenzja-1
recenzja-2
recenzja-3
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Edyta Zawisza
2018

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferat
recenzja-1
recenzja-2
recenzja-3
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Artur Kędzior
2018

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferat
recenzja-1
recenzja-2
recenzja-3
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Monika Niska
2018

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferat
recenzja-1
recenzja-2
recenzja-3
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Bartosz Budzyń
2017

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferat
recenzja-1
recenzja-2
recenzja-3
Skład komisji habilitacyjnej
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Maciej Bojanowski
2016

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferat
recenzja-1
recenzja-2
recenzja-3
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Mirosław Jastrzębski
2016

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferat
recenzja-1
recenzja-2
recenzja-3
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Michał Gąsiorowski
2016

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferat
recenzja-1
recenzja-2
recenzja-3
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Przemysław Gedl
2016

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferat
recenzja-1
recenzja-2
recenzja-3
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Arkadiusz Derkowski
2012

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferatSkład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Uzasadnienie
Marta Rauch
2012

Harmonogram postępowania

WniosekAutoreferatSkład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej
Uzasadnienie


Postępowania o nadanie tytułu profesora