Śp. prof. dr hab. Piotr Roniewicz


Z żalem żegnamy śp. prof. dr hab. Piotra Roniewicza, wybitnego uczonego i przyjaciela Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

W dniu 16 października 2019 r. zmarł w wieku 83 lat

                                                                     

Prof. dr hab. Piotr Roniewicz

geolog

 

 Z wielkim żalem żegnamy wybitnego uczonego w zakresiegeologii podstawowej, sedymentologii i stratygrafii, wychowawcę wielu pokoleń geologów i przyjaciela Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

Pozostanie z nami w naszych myślach i wspomnieniach.

 

 

Dyrekcja i pracownicy

Instytutu Nauk Geologicznych PAN

 

Uroczystość żałobna odbędzie się 24 października 2019 o godz. 13.45 w kaplicy
Św. Marka przy ul. Powązkowskiej 14, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach.