Andrzej Łaptaś
SPITSBERGEN 1980

HORNSUND - SÖRKAPPLAND


Okolice fiordu Hornsund
• • • • Zasięg naszych wędrówek na obszarze Sörkappland

© 2008 Andrzej Łaptaś