Andrzej Łaptaś
SPITSBERGEN 1980

PODRÓŻE STATKIEM NA SPITSBERGENIE- - - -  Trasa podróży statkiem© 2008 Andrzej Łaptaś