Andrzej £apta¶
Mapka - Na nartach przez Bli¼nicê© 2007 Andrzej £apta¶