DOLINA ROSPUDY - PROBLEM OBWODNICY AUGUSTOWA
I  - Mapa trzech wariantów obwodnicy Augustowa  >>>   II  - Mapa przejazdu TIR-ów przez Augustów  >>>

I  - MAPA - TRZY WARIATY OBWODNICY
  (3)  - II Wariant "Ekologiczny" - po korekcie narzuconej przez EU - przebiega tuż poza Obszarem Natura 2000 obok Pałacu Paca przez obrzeża miasta Raczki
(2)  - I Wariant "Ekologiczny" - przebiega wzdłuż kilku wsi przez tereny uprawne, przecina rzekę Rospudę w Chodorkach, pomiędzy Pałacem Paca a Świętym Miejscem
(1)  - Obwodnica Augustowa w I wariancie "Drogownictwa" - przebiega terenami Skarbu Państwa (lasy, nieużytki) i przecina bagienną Dolinę Rospudy w jej zwężeniu do 400 m
     
     
          Warianty (1) i (2) przecinają Obszar Natura 2000 - "Puszcza Augustowska"          
Przejazd TIR-ów

II - PRZEJAZD TIR-ów PRZEZ AUGUSTÓW

 

© 2014 Andrzej Łaptaś