Home page
Strona główna ING PAN Pracownicy ING PAN Ośrodki Badawcze


 Home
 Działalność zawodowa
 LINKI - Portale
Mapy Online - Software
 Hobby

Dr Andrzej Łaptaś

Adres:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Krakowie
Senacka 1, 31-002 Kraków

Tel:   +48 12 422 19 10  (centrala)
         +48 12 3705 255
Fax:  +48 12 422 16 09

E-mail:  ndlaptas@cyf-kr.edu.pl
Zainteresowania naukowe:  sedymentologia węglanów, petroarcheologia

Magisterium - 1971 - Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH
Temat:  "Utwory węglanowe pomiędzy Krapkowicami a Pyskowicami" (pod kierunkiem dra Andrzeja Kubicza)
Doktorat - 1979 - Instytut Nauk Geologicznych PAN
Temat: "Sedymentacja utworów węglanowych dewonu środkowego rejonu Dębnika" (promotor: prof. dr hab. St. Kwiatkowski)
Praca

Od 1972 roku pracuję w krakowskiej placówce geologicznej PAN, która kilkakrotnie zmieniała nazwę i rangę.
1972 - 1974 - asystent:
Pracownia i Muzeum Geologii Młodych Struktur Zakładu Nauk Geologicznych PAN
1974 - 1979 - starszy asystent:
- Pracownia i Muzeum Geologii Młodych Struktur ZNG PAN ;
- Zespół Pracowni ZNG PAN w Krakowie
1979 - 1992 - adiunkt:
- Zakład Geologii Dynamicznej Instytutu Nauk Geologicznych PAN
1992 do dziś - starszy specjalista:
- Zakład Geologii Dynamicznej ING PAN ;
- (1994) Ośrodek Badawczy w Krakowie ING PAN

        [w latach 1992 - 2003 - kierownik Muzeum Geologicznego ]


© 2003-2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN