Home page
Main page Staff Research Centres
Magdalena Krajcarz, dr
Principal research interests:
zooarchaeology of Pleistocene fauna, taphonomy, stable isotopes in fossil mammal remains
Date of birth: 11.10.1982

Address:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
Ośrodek Badawczy w Warszawie - Research Centre in Warsaw
Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, POLAND

Position: Adjunct

phone (office): (48) 22 6978-989

E-mail: magdakraj@twarda.pan.pl

Home page:
www.ing.pan.pl/str_prac/Krajcarz_Mg/Krajcarz_Magda.htm

Academic degrees

Professional career
2006  -  M.Sc. thesis
Nicolaus Copernicus University, Institute of Archaeology
Supervisor: D. Sc. Krzsztof Cyrek
2008  -  M.Sc. thesis
Nicolaus Copernicus University, Department of Biology and Earth Sciences
Supervisor: D. Sc. Andrzej Przystalski
2010  -  Ph.D. thesis
Nicolaus Copernicus University, Institute of Archaeology
Supervisor: D. Sc. Krzysztof Cyrek
2011 Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences

2011 technician

2011 assistant
Publications
Articles
Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2009. The outcrops of Jurassic flint raw materials from south-western margin of the Holy Cross Mountains. Acta Archaeologica Carpathica 44: 183 – 195.
Krajcarz M.T.,  Krajcarz M. 2010. Linearne ułożenie kości w suchym środowisku lądowym na podstawie aktualistycznych badań legowisk lisa pospolitego (Vulpes vulpes L.) w sztolniach w Potoku Senderkach, Roztocze Środkowe. Przegląd Geologiczny 58 (9/2): 858-861.
Marciszak A., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Stefaniak K. 2011. The first record of leopard Panthera pardus LINNAEUS, 1758 from the Pleistocene of Poland. Acta Zoologica Cracoviensia 54A (1-2): 39-46.
Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2012. The red fox (Vulpes vulpes) as an accumulator of bones in cave-like environments.  International Journal of Osteoarchaeology (published  online, doi 10.1002/oa.2233).
Krajcarz M.T., Sudoł M., Krajcarz M., Cyrek K. 2012. Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych – Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska) [with English abstract: The site of Late Quaternary cave sediments – the Shelter above the Zegar Cave in Zegarowe Rocks (Częstochowa Upland)]. Przegląd Geologiczny 60 (10): 546-553.
Krajcarz M., Krajcarz M.T., Nadachowski A., Sytnyk O. 2012. Remains of small mammals from fossil burrows in archaeological Pleistocene site Ihrovytsya (western Ukraine). Acta Zoologica Cracoviensia 55 (1): 89-9.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M., Cyrek K. 2012. From far or from near? Sources of Kraków-Częstochowa banded and chocolate silicite raw material used during the Stone Age in Biśnik Cave (Southern Poland). Anthropologie 50(4): 411-425.
Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2013. The 200 000 year long record of stable isotopes (_18O, _13C) of cave bear (Ursus spelaeus) teeth from one site – Biśnik Cave, Poland. Quaternary International. doi 10.1016/j.quaint.2013.07.022
Łanczont M., Sytnyk O., Bogucki A., Madeyska T., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Koropeckyj R., Żogała B., Tomek T., Kusiak J. 2014. Character and chronology of natural events modifying the Palaeolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine) Quaternary International 326-327: 213-234. doi 10.1016/j.quaint.2013.09.027
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Marciszak A. 2014. Palaeoecology of bears from the Middle Pleistocene deposits of Biśnik Cave based on stable isotopes (_18O, _13C) and dental cementum analyses. Quaternary International 326-327: 114-124.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Goslar T., Nadachowski A. – The first radiocarbon dated steppe polecat (Mustela eversmanni) from the Pleistocene of Poland . Quaternary International  (accepted for publication).
Conference abstracts
Sudoł M., Cyrek K., Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2013. Wokół Jaskini Biśnik – potencjalna przestrzeń penetrowana przez człowieka w paleolicie. 10. Warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25. 10. 2013, Toruń.   Pp. 46-48.
Sudoł M., Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2013. Jaskinia Perspektywiczna nowe stanowisko paleolityczne w Dolinie Udorki (Wyżyna Częstochowska). 47. Sympozjum Speleologiczne. Olsztyn, 17-20.10.2013. Pp. 75-76.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Szymanek M., Sudoł M. 2013. New data on palaeoenvironment of MIS 3-2 recorded in cave sediments of Częstochowa Upland. International Conference World of Gravettian Hunters. Kraków, 25-28. 06. 2013, Poland. Pp. 103-104.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Stefaniak K., Piskorska T. 2013. Reindeer ferom Biśnik Cave during MIS 3 – MIS 2: analyses of stable isotopes and seasonality. International Conference World of Gravettian Hunters. Kraków, 25-28. 06. 2013, Poland. Pp. 105-106.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Szymanek M., Sudoł M. 2013. Holocene cave sediments of Częstochowa Upland – record of paleoclimate, paleoecology and human settlement. International Conference Paleoecological reconstructions – lacustrine, peat and cave sediments. Białka Tatrzańska, Poland, 22-24-05. 2013. Pp. 70-71.
Szymanek M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M. 2013. Malakofauna osadów jaskiniowych schroniska w Smoleniu w Dolinie Wodącej (Wyżyna Częstochowska). XXIX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Świnoujście, 16-19. 04. 2013. Pp. 56.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M, Cyrek K. 2012. From far or from near? Map of silicate raw material outcrops around the Biśnik Cave. 9th SKAM Workshop Brno, Czech Republic, 8-11.10.2012. Pp. 15-16.
Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2012. The 200 000 year long record of stable isotopes (_18O, _13C) from cave bear (Ursus spelaeus) teeth, Biśnik Cave, Poland. The 18th International Cave Bear Symposium, Baile Herculane, Romania, 20-22 September 2012. Program - Abstracts - Field trip. Pp. 54-55.
Krajcarz M., Krajcarz M.T., Marciszak A. 2012. Palaeoecology of bears from the Pleistocene deposits of Biśnik Cave based on stable isotopes (_13C, _18O) and dental cementum analyses. International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Cultures - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń. Pp. 89-90.
Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2012. Palaeoenvironmental analyses of multi-layered cave site based on the isotopic data
(_18O, _13C) - the case of Biśnik Cave, Poland. 18th annual meeting of European Association of Archaeologists, 29 August - 1 September 2012, Helsinki. Abstracts. Pp. 115.
Krajcarz M.T., Cyrek K., Krajcarz M. 2011. Zęby ssaków z osadów jaskini Biśnik jako wskaźnik warunków klimatycznych. Wstępne wyniki badań badań składu izotopów trwałych węgla i tlenu z warstwy holoceńskiej. 45. Sympozjum Speleologiczne. Ojców, 20-23.10.2011 r. Pp. 85-86.
Cyrek K., Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2011. Nowe dane na temat holoceńskich osadów jaskiniowych w Skałach Kroczyckich. 45. Sympozjum Speleologiczne. Ojców, 20-23.10.2011 r. Pp. 49-50.
Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2010. Tafonomia współczesnych legowisk lisa pospolitego (Vulpes vulpes L.) w sztolniach w Potoku Senderkach na Roztoczu Środkowym. Rezultaty badań kości zebranych podczas sesji terenowej 43. Sympozjum Speleologicznego. 44 Sympozjum Speleologiczne, Wisła, 08-10. 10. 2010 r. Pp. 52-53.
Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2010. Współczesne procesy biosedymentacyjne formowania się nagromadzeń kości w podziemnym legowisku lisa pospolitego (Vulpes vulpes, L.). IV Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS’4 Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010 r. Pp. 83-85.
Krajcarz M. 2009. Pochodzenie szczątków lwa jaskiniowego (Panthera spelaea Goldfuss 1823) z Jaskini Biśnik. 43. Sympozjum Speleologiczne, Zamość, 16-18.10.2009 r. Pp. 70-71.
Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2008. The use of geochemical methods in identifying the ways of bone working by softening. III Sympozjum Archeologii Środowiskowej "Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały-metody-interpretacje" Katowice-Koszęcin, 26-29. 11. 2008 r. Środowisko i kultura 5. Pp. 52-56.

Research activity
Research projects - Principal Investigator
2013- National Science Centre grant number 2012/05/B/HS3/03751: “Isotope stratigraphy of the Palaeolithic cultural layers from Nietoperzowa Cave and Ciemna Cave”

2013-2014 ING PAS inner grant: “Isotope stratigraphy of the Holocene cave deposits of Shelter in Smoleń III based on analysis of terrestrial mollusk shells”
Research projects - Co-investigator
2011- National Science Centre grant number 2011/01/N/HS3/01299: “Palaeolithic settlement of Wodąca and Udorka Valley (Częstochowa Upland) against the palaeoenvironmental background”

2010- 2013 Ministry of Science and Higher Education grant number N N307 06154: “Climatic and ecological changes in profile of the Biśnik cave sediments based on studies stable isotopes of carbon and oxygen from the fossil mammal teeth”

2009-2010 Ministry of Science and Higher Education grant number N N109 090338: “The bone working by softening based on the analysis of internal structure and chemistry from chosen Palaeolithic sites from Kraków-Częstochowa Upland”


© 2014 Instytut Nauk Geologicznych PAN