Home page
Main page Staff Research Centres
Maciej T. Krajcarz, PhD

Address:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
Ośrodek Badawczy w Warszawie
Research Centre in Warsaw
Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland

Position: Assistant Professor

Phone (Office)  (48-22) 6978989

E-mail:  mkrajcarz@twarda.pan.pl

Personal website:  
www.ing.pan.pl/str_prac/Krajcarz_Mc/Krajcarz_Maciej.htm
Research interest:
  • taphonomy of Quaternary bone assemblages, especially homogeneity of assemblages
  • geology and geochemistry of fossil bone
  • geology of cave sediments
  • geoarchaeology
Academic degrees
2003 – B.Sc. thesis
University of Warsaw, Faculty of Geology,
Rezerwat geologiczny Rancho La Brea w Kaliforni
Supervisor: Prof. D.Sc. Andrzej Radwański
2005 – M.Sc. thesis
University of Warsaw, Faculty of Geology,
Szczątki rosomaka (Gulo gulo) w wybranych stanowiskach osadów czwartorzędowych Wyżyny Krakowsko-Wielunskiej"
Supervisors: Prof. D.Sc. Leszek Lindner, Prof. D.Sc. Mieczysław Wolsan
2010 – Ph.D. thesis
University of Warsaw, Faculty of Geology,
Rekonstrukcja środowiska sedymentacji i diagenezy plejstoceńskich osadów i szczątków kostnych z jaskini Biśnik (Jura Polska) na podstawie badań geochemicznych
Supervisors: Prof. D.Sc. Leszek Lindner, D.Sc. Jan Parafiniuk
Professional career
Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences, assistant, 19.04.2010 – 31.12.2010.
Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences, assistant professor, 01.01.2011 – till now.
Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences, manager of Bioindicators Lab., 01.04.2016 – till now.
Around the Perspektywiczna Cave Newsletter

Deeply engaged in excavation and multi-disciplinary research of the Perspektywiczna Cave (Kraków-Częstochowa Upland, southern Poland), Maciej T. Krajcarz is an editor-in-chief of the "around the Perspektywiczna Cave NEWSLETTER", a scientific quarterly publishing short reports on speleology, geomorphology, geology, climatology, archaeology, paleontology, biology, ecology and natural and cultural heritage of Perspektywiczna Cave and its vicinities.
Around the Perspektywiczna Cave NEWSLETTER # 1 [PDF]

Publications (last actualization 01.07.2016)
Articles in journals
2016
Krajcarz M., Pacher M., Krajcarz M.T., Laughlan L., Rabeder G., Sabol M., Wojtal P., Bocherens H. 2016. Isotopic variability of cave bears (?15N, ?13C) across Europe during MIS 3. Quaternary Science Reviews 131: 51-72, doi: 10.1016/j.quascirev.2015.10.028.
Sudoł M., Cyrek K., Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2016. Around the Biśnik Cave - the area of human penetration during Palaeolithic. Anthropologie (Brno) 54 (1): 49-68.
Sudoł M., Bokiniec E., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Trojan A., Grafka O. 2015. Human activity traces from Shelter in Smoleń III (central part of Kraków-Częstochowa Upland) from the last centuries of Antiquity. Przegląd Archeologiczny 63: 177-193.
Szymanek M., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Alexandrowicz W.P. 2016. Holocene palaeoecological changes recorded in mollusc-bearing cave sediments, Cave above the Słupska Gate (southern Poland). Geologica Acta (accepted 13.01.2016).
Valde-Nowak P., Alex B., Ginter B., Krajcarz M.T., Madeyska T., Miękina B., Sobczyk K., Stefański D., Wojtal P., Zając M., Zarzecka-Szubińska K. 2016. Late Middle Paleolithic occupations in Ciemna Cave, South Poland. Journal of Field Archaeology 41 (2): 193-210, doi: 10.1080/00934690.2015.1101942.

2015
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Goslar T., Nadachowski A. 2015. The first radiocarbon dated steppe polecat (Mustela eversmanii) from the Pleistocene of Poland. Quaternary International 357: 237-244, doi: 10.1016/j.quaint.2014.06.001.

2014
Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2014. The red fox (Vulpes vulpes) as an accumulator of bones in cave-like environments. International Journal of Osteoarchaeology 24: 459-475, doi: 10.1002/oa.2233.
Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2014. The 200,000 year long record of stable isotopes (δ18O, δ13C) of cave bear (Ursus spelaeus) teeth from one site – Biśnik Cave, Poland. Quaternary International 339-340: 119-130, doi: 10.1016/j.quaint.2013.07.022.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Marciszak A. 2014. Paleoecology of bears from MIS 8 – MIS 3 deposits of Biśnik Cave based on stable isotopes (δ13C, δ18O) and dental cementum analyses. Quaternary International 326-327: 114-124, doi: 10.1016/j.quaint.2013.10.067.
Krajcarz M.T., Bosák P., Šlechta S., Pruner P., Komar M., Dresler J., Madeyska T. 2014. Sediments of the Biśnik Cave (Poland): lithology and stratigraphy of the Middle Palaeolithic site. Quaternary International 326-327: 6-19, doi: 10.1016/j.quaint.2013.10.017.
Łanczont M., Sytnyk O., Bogucki A., Madeyska T., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Koropeckyj R., Żogała B., Tomek T., Kusiak J. 2014. Character and chronology of natural events modifying the Palaeolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine). Quaternary International 326-327: 213-234, doi: 10.1016/j.quaint.2013.09.027.
Sudoł M., Adamczak K., Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2014. Ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu w Schronisku w Udorzu II (Udórz, gm. Żarnowiec, woj. Śląskie) [in Polish with English summary: Early Bronze Age settlement evidence at the Rockshelter In Udórz II (Udórz, Żarnowiec commune, śląskie voivodeship). Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 23: 53-68, doi: 10.12775/AUNC_ARCH.2013.003.
Valde-Nowak P., Alex B., Ginter B., Krajcarz M.T., Madeyska T., Miękina B., Sobczyk K., Stefański D., Wojtal P., Zając M., Zarzecka-Szubińska K. 2014. Middle Paleolithic sequences of the Ciemna Cave (Prądnik valley, Poland): the problem of synchronization. Quaternary International 326-327: 125-145, doi: 10.1016/j.quaint.2014.01.002.

2013
Krajcarz M.T. 2013. Geochemical evidence for postsedimentary re-deposition of animal bones at multilayered sites. The case of Biśnik Cave, southern Poland. Archaeologia Polona 49 (2011): 153-161.
Krajcarz M.T., Cyrek K., Gola M. 2013. Osadnictwo paleolityczne w jaskini Biśnik w zapisie antropogenicznych biomarkerów [in Polish with English summary: Palaeolithic settlement in Biśnik Cave as derived from anthropogenic biomarkers]. Prace i Studia Geograficzne 51: 57-68.
Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2013. Middle Palaeolithic mammoth site at Molodova I (layer IV) - zooarchaeological studies of collection stored in Ivan Krypiakevich institute of Ukrainian studies, National Academy of Sciences of Ukraine, in L'viv. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині (Materials and studies on archaeology of Subcarpathian and Volhynian area) 16: 65-75.
Sytnyk O., Koropec'kyi R., Bogucki A., Tomeniuk O., Łanczont M., Madeyska T., Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2013. Багатошарова палеолітична стоянка Ігровиця  І [in Ukrainian with English abstract: Multilayered Paleolithic site Ihrovytsia I]. МатеріалиідослідженнязархеологіїПрикарпаттяіВолині (Materials and studies on archaeology of Subcarpathian and Volhynian area) 17: 22-72.

2012
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M., Cyrek K. 2012. From far or from near? Sources of Kraków-Częstochowa banded and chocolate silicite raw material used during the Stone Age in Biśnik Cave (southern Poland). Anthropologie. International Journal of the Science of Man 50 (4): 411-425.
Krajcarz M.T. 2012. Chronostratygrafia późnoczwartorzędowych klastycznych osadów jaskiniowych w Polsce w XIX i w XXI wieku – ile się zmieniło? [in Polish with English summary: Chronostratigraphy of Late Quaternary clastic cave sediments in Poland in 19th and 21st centuries – what has changed?]. Przegląd Geologiczny 60 (2): 85-88.
Krajcarz M.T., Sudoł M., Krajcarz M., Cyrek K. 2012. Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych – Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska) [in Polish with English abstract: The site of Late Quaternary cave sediments – the Shelter above the Zegar Cave in Zegarowe Rocks (Częstochowa Upland)]. Przegląd Geologiczny 60 (10): 546-553.
Przeździecki M., Migal W., Krajcarz M.T., Pyżewicz K. 2012. Obozowisko kultury magdaleńskiej na stanowisku 95 "Mały Gawroniec" w Ćmielowie. pow. ostrowiecki. woj. świętokrzyskie [English summary: Magdalenian campsite Ćmielów 95 "Mały Gawroniec", Świętokrzyskie Voivodeship]. Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 7 (48) (2006-2008), fascykuł B: 225-234 + plansze 104-115.
Krajcarz M., Krajcarz M.T., Nadachowski A., Sytnyk O. 2012. Remains of small mammals from fossil burrows in archaeological Pleistocene site Ihrovytsya (western Ukraine). Acta Zoologica Cracoviensia 55 (1): 89-96, doi: 10.3409/azc.55_1.89.
Krajcarz M.T. 2012. Small fossil wolverine Gulo from Middle Pleistocene of Poland. Acta Zoologica Cracoviensia 55 (1): 79-87, doi: 10.3409/azc.55_1.79.

2011
Przeździecki M., Migal W., Krajcarz M.T., Pyżewicz K. 2011. Ćmielów, st. 95 ("Mały Gawroniec"), woj. świętokrzyskie. Badania w roku 2009 [in Polish with English summary: Ćmielów, site 95 ("Mały Gawroniec"), the Świętokrzyskie Voivodeship. Excavations in 2009]. Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Fascykuł B, 8 (49) (2009-2010): 191-192 + plansza.
Szymczak K., Segit T., Krajcarz M.T., Jagodziński M.F. 2011. "Wenus" z Elbląga? "Figurka" kamienna z wielokulturowej osady w Elblągu-Modrzewinie (dawniej Lärchwalde Kreis Elbing). Elbląskie Studia Muzealne 2: 201-206.
Marciszak A., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Stefaniak K. 2011. The first record of leopard Panthera pardus Linnaeus, 1758 from the Pleistocene of Poland. Acta zoologica cracoviensia 54A (1-2): 39-46, doi: 10.3409/azc.54a_1-2.39-46.
Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2011. Paleolityczni łowcy czy XX-wieczni archeolodzy? Tafonomia śladów na kościach ze stanowiska Molodova I, warstwa IV [in Polish]. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині (Materials and studies on archaeology of Subcarpathian and Volhynian area) 15: 19-27.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Nadachowski A., Sytnyk O., Bogucki A. 2011. Nory ssaków drapieżnych ze stanowiska Ihrowica I jako przykład plejstoceńskich bioturbacji na archeologicznych stanowiskach paleolitycznych [in Polish]. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині (Materials and studies on archaeology of Subcarpathian and Volhynian area) 15: 28-34.
Krajcarz M.T., Cyrek K. 2011. The age of the oldest Paleolithic assemblages from Biśnik Cave (southern Poland) in the light of geological data. Przegląd Archeologiczny 59: 55-74.

2010
Krajcarz M.T., Madeyska T. 2010. Application of the weathering parameters of bones to stratigraphical interpretation of the sediments from two caves (Deszczowa Cave and Nietoperzowa Cave, Kraków-Częstochowa Upland, Poland). Studia Quaternaria 27: 43-54.
Krajcarz M.T., Gola M.R., Cyrek K.J. 2010. Preliminary suggestions on the Pleistocene palaeovegetation around the Biśnik Cave (Częstochowa Upland, Poland) based on studies of molecular fossils from cave sediments. Studia Quaternaria 27: 55-61.
Krajcarz M. 2010. Geochemiczny zapis diagenezy szczątków kostnych z Jaskini Deszczowej (Wyżyna Częstochowska) [in Polish]. Przegląd Geologiczny 58 (2): 163-172.
Krajcarz M., Krajcarz M. 2010. Linearne ułożenie kości w suchym środowisku lądowym na podstawie aktualistycznych badań legowisk lisa pospolitego (Vulpes vulpes L.) w sztolniach w Potoku Senderkach, Roztocze Środkowe [in Polish]. Przegląd Geologiczny 58(9/2): 858-861.

2009
Krajcarz M., Krajcarz M. 2009. The outcrops of Jurassic flint raw materials from south-western margin of the Holy Cross Mountains. Acta Archaeologica Carpathica 44: 183-195.

2005
Krajcarz M. 2005. Metoda archeologiczna w datowaniu holoceńskich osadów i form rzeźby na przykładzie tarasów rzecznych w dolinie Auali (południowy Liban) [in Polish]. Biuletyn Klubu Aktywnego Czwartorzędowca Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1: 107-115.
Chapters in monographs
Dzierżek J., Krajcarz M.T. 2014. Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania fortyfikacji Warszawy z okresu Powstania Listopadowego / Геологическая и геоморфологическая обусловленность укрепления Варшавы в период Польского восстания [in Polish and Russian]. In: Borkowski W., Kasparek N. (eds.), Badania archeologiczne na Reducie Ordona, tom I (series: Warszawskie Materiały Archeologiczne, vol. 11). Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa, pp.: 31-54.
Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2014. Summers and winters at Wilczyce. Seasonal changes of Paleolithic settlement and environment on the basis of seasonality and isotope analyses of animal teeth. In: Schild R. (Ed.), Wilczyce. A late Magdalenian winter hunting camp in southern Poland. Institute of Archaeology and Ethnography PAS, Warszawa, pp.: 137-148 (in press).
Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2014. Palaeoclimatic information from archaeological record. In: Porowski A., Penkala M. (eds.), Guidebook on research possibilities, equipment availability and analytical offer to provide modern solutions in geosystem exploration, II edition. Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences (ING PAN), Warszawa, pp.: 30-31.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M., Cyrek K. 2014. Wychodnie krzemienia pasiastego na Wyżynie Ryczowskiej (Wyżyna Krakowsko–Częstochowska) [in Polish with English summary: Outcrops of striped flint on the Ryczów Upland (Kraków–Częstochowa Upland)]. In: Piotrowska D., Piotrowski W., Kaptur K., Jedynak A. (Eds.), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach[Stone Age mining: Krzemionki – Poland – Europe. On the ninetieth anniversary of the discovery of the Krzemionki mine] (series: Silex et Ferrum,vol. 1). Historical and Archaeological Museum in Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski, pp.: 319-338.
Krajcarz M., Wojenka M., Krajcarz M.T., Cyrek K. 2014. Wyniki badań wykopaliskowych w Schronisku nad Bramą Słupską w Kostkowicach oraz Jaskini Deszczowej w Kroczycach, województwo śląskie [in Polish with Czech and German summaries]. In: Glanc-Zagaja G. (Ed.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011-2012. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice, pp.: 22-29.
Sudoł M., Krajcarz M.T. 2014. Wyniki badań sondażowych w schroniskach w Górze Smoleń II oraz w Smoleniu III, województwo śląskie [in Polish with Czech and German summaries]. In: Glanc-Zagaja G. (Ed.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011-2012. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice, pp.: 13-21.
Degree thesis
Krajcarz M. 2009. Rekonstrukcja środowiska sedymentacji i diagenezy plejstoceńskich osadów i szczątków kostnych z jaskini Biśnik (Jura Polska) na podstawie badań geochemicznych. Ph.D. thesis. Archive of Institute of Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw.
Krajcarz M. 2005. Szczątki rosomaka (Gulo gulo) w wybranych stanowiskach osadów czwartorzędowych Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. M.Sc. thesis. Archive of Institute of Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw.
Krajcarz M. 2003. Rezerwat geologiczny Rancho La Brea w Kaliforni. Licenciate thesis. Archive of Institute of Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw.
Conference abstracts
2014
Kot M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Lazarev S., Pavlenok K., Radzhabov A., Sneider S., Szymczak K. 2014. Preferential technology in Middle Palaeolithic of Central Asia. Tribute from Katta Sai site in Western Tian Shan Piedmont. In: 11th SKAM Lithic Workshop. The multifaceted biface Bifacial technology in Prehistory, 20th-22nd of October, 2014, Miskolc, Hungary, pp.: 28-29.
Kot M., Krajcarz M.T., Mroczek P., Pavlenok K., Radzhabov A., Sneider S., Szymanek M., Szymczak K. 2014. Middle Palaeolithic loess site Katta Sai (Uzbekistan). In: Jary Z., Mroczek P. (Eds.), Kukla LOESSFEST'14 - 7th Loess Seminar. International Conference On Loess Research In memoriam George Kukla. Wrocław, Poland, pp.: 34-35.
Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2014. Geochemical method for testing homogeneity of bone assemblages at multi-layered sites: insight from bone-bearing caves in Poland. In: 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 10-14 September 2014 Istanbul - Turkey. Abstracts of the Oral and Poster Presentations, pp.: 477-478.
Krajcarz M.T., Madeyska T., Mroczek P., Sudoł M., Cyrek K., Szymanek M., Krajcarz M. 2014. Loess and loess-like sediments in caves of Kraków-Częstochowa Upland (Poland). In: Jary Z., Mroczek P. (Eds.), Kukla LOESSFEST'14 - 7th Loess Seminar. International Conference On Loess Research In memoriam George Kukla. Wrocław, Poland, pp.: 13-14.
Krajcarz M., Krajcarz M.T., Ginter B., Madeyska T., Wojtal P. 2014. Age of Jerzmanowician cultural layers from Nietoperzowa Cave in Jerzmanowice (Poland) on the basis of radiocarbon dating of animal bones. In: 11th SKAM Lithic Workshop. The multifaceted biface Bifacial technology in Prehistory, 20th-22nd of October, 2014, Miskolc, Hungary, pp.: 25-27.

2013
Krajcarz M.T., Madeyska T. 2013. New profile of Ciemna Cave sediments (Polish Jura) - problem of correlation with former investigations. In : Filippi M., Bosák P. (Eds), Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, July 21-28, Brno. Volume 1. Czech Speleological Society, Praha, pp.: 146-149
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Stefaniak K., Piskorska T. 2013. Reindeer from Biśnik Cave during MIS 3 - MIS 2: analyses of stable isotopes and seasonality. In: International Conference World of Gravettian Hunters, Kraków, Poland, 25th-28th June 2013, pp.: 105-106.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Szymanek M., Sudoł M. 2013. Holocene cave sediments of Częstochowa Upland - record of paleoclimate, paleoecology and human settlement. In: Paleoecological reconstructions - lacustrine, peat and cave sediments. 22-24.05.2013, Białka Tatrzańska, Poland. Abstract Book. Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Warsaw, pp.: 70-71.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Szymanek M., Sudoł M. 2013. New data on palaeoenvironment of MIS 3-2 recorded in cave sediments of Częstochowa Upland. In: International Conference World of Gravettian Hunters, Kraków, Poland, 25th-28th June 2013, pp.: 103-104.
Sudoł M., Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2013. Jaskinia Perspektywiczna – nowe stanowisko paleolityczne w Dolinie Udorki (Wyżyna Częstochowska). In: Materiały 47. Sympozjum Speleologicznego, Olsztyn, 17-20.10.2013 r., pp.: 75-76.
Sudoł M., Cyrek K., Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2013. Wokół Jaskini Biśnik – potencjalna przestrzeń penetrowana przez człowieka w paleolicie. In: 10. Warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013, Toruń, Polska. Książka streszczeń, pp.: 46-48.
Szymanek M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M. 2013. Malakofauna osadów jaskiniowych schroniska w Smoleniu w Dolinie Wodącej (Wyżyna Częstochowska). In: Problemy współczesnej malakologii 2013: XXIX krajowe seminarium malakologiczne, Świnoujście, 16–19.04.2013. Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp.: 56.

2012
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M, Cyrek K. 2012. From far or from near? Map of silicate raw material outcrops around the Biśnik Cave. In: 9th SKAM Workshop, Brno, Czech Republic, 8-11.10.2012, pp.: 15-16.
Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2012. The 200 000 year long record of stable isotopes (δ18O, δ13C) from cave bear (Ursus spelaeus) teeth, Biśnik Cave, Poland. In: The 18th International Cave Bear Symposium, Baile herculane, Romania, 20-22 September 2012. Program - Abstracts - Field trip, pp.: 54-55.
Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2012. Palaeoenvironmental analyses of multi-layered cave site based on the isotopic data (δ18O, δ13C) - the case of Biśnik Cave, Poland. In: 18th annual meeting of European Association of Archaeologists, 29 August - 1 September 2012, Helsinki. Abstracts, pp.: 115.
Krajcarz M.T., Madeyska T. 2012. Geology and chronostratigraphy of sediments from Biśnik Cave. In: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Cultures - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, pp.: 56-58.
Krajcarz M.T. 2012. Geology of the Ciemna Cave. In: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Cultures - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, pp.: 29-32.
Krajcarz M.T. 2012. Geology of the Biśnik Cave. In: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Cultures - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, pp.: 14, 23.

2011
Krajcarz M.T., Przeździecki M. 2011. Wiek wymoków (lejów sufozyjnych) Wyżyny Sandomierskiej. IX Zjazd Geomorfologów Polskich "Georóżnorodność rzeźby Polski", Poznań, 20-22 września 2011,pp.: 87-88.
Krajcarz M.T. 2011. Geochemiczne dowody na postsedymentacyjną redepozycję kości zwierzęcych na stanowiskach wielowarstwowych. I Konferencja Geoarcheologiczna "Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych", IA UKSW, Warszawa, 25 listopada 2011 r.,pp.: 14-15.
Krajcarz M.T. 2011. Różnice pomiędzy czasem sedymentacji osadów jaskiniowych a czasem zapisu warunków klimatycznych przez wskaźniki wietrzeniowe. Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego. Ojców, 20-23.10.2011 r.,pp.: 83-84.
Krajcarz M.T., Cyrek K., Krajcarz M. 2011. Zęby ssaków z osadów jaskini Biśnik jako wskaźnik warunków klimatycznych. Wstępne wyniki badań badań składu izotopów trwałych węgla i tlenu z warstwy holoceńskiej. Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego. Ojców, 20-23.10.2011 r. ,pp.: 85-86.
Cyrek K., Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2011. Nowe dane na temat holoceńskich osadów jaskiniowych w Skałach Kroczyckich. Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego. Ojców, 20-23.10.2011 r.,pp.: 49-50.
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Lisicki S., Petrykowski S. 2011. Zasięg osadnictwa paleolitu górnego i schyłkowego w świetle najnowszych znalezisk z Gruduska, stan. 1, pow. ciechanowski. VIII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM/The 8th SKAM Workshop „Retusz – jak i dlaczego? Wieloperspektywiczność elementu twardzowego” „Retouch – how and what for? Multi-perspectiveness of stone tools”, Kraków, 17-19 października 2011 r.
Krajcarz M.T., Cyrek K., Gola M. 2011. Osadnictwo paleolityczne w jaskini Biśnik w zapisie antropogenicznych biomarkerów. Warsztaty Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego. Warszawa, 9-10 czerwca 2011 r,pp.: 15.

2010
Krajcarz M., Madeyska T. 2010. Dwie niezależne metody rekonstruowania paleoklimatu dla plejstoceńskich osadów jaskiniowych – wzajemna weryfikacja wyników. Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła, 8-10.10.2010 r.,pp.: 54-55.
Krajcarz M., Krajcarz M. 2010. Tafonomia współczesnych legowisk lisa pospolitego (Vulpes vulpes L.) w sztolniach w Potoku Senderkach, Roztocze Środkowe. Rezultaty badań kości zebranych podczas sesji terenowej 43. Sympozjum Speleologicznego. Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła, 8-10.10.2010 r.,pp.: 52-53.
Krajcarz M., Krajcarz M. 2010. Współczesne procesy biosedymentacyjne formowania się nagromadzeń kości w podziemnym legowisku lisa pospolitego (Vulpes vulpes, L.) Materiały konferencyjne IV Polskiej Konferencji Sedymentologicznej POKOS’4, Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010 r.,pp.: 83-84.

2009
Krajcarz M. 2009. Redepozycja szczątków kostnych na stanowiskach jaskiniowych. Znaczenie dla badań biostratygraficznych. XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009.,pp.: 114-116.
Krajcarz M. 2009. Rekonstrukcja późnoczwartorzędowego środowiska w rejonie stanowiska archeologicznego Mały Gawroniec w Ćmielowie. Materiały V Świętokrzyskich Spotkań Geologiczno-Geomorfologicznych, Mąchocice Kapitulne, 20-22 maja 2009 r., pp.: 32-34.
Krajcarz M., Gola M. 2009. Pochodzenie odzwierzęcej materii organicznej ze środkowoplejstoceńskich warstw namuliska jaskini Biśnik. Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego, Zamość, 16-18.10.2009 r.,pp.: 68-69.

2008
Krajcarz M., Krajcarz M. 2008. The use of geochemical methods in identifying the ways of bone working by softening. Środowisko i kultura 5,pp.: 52-56.
Krajcarz M. 2008. Determining of stratigraphical position of bone remains from Nietoperzowa Cave based on apatite crystallinity index. Środowisko i kultura 5,pp.: 136-138.

2006
Krajcarz M. 2006. Zapis zniszczenia osady rzymskiej w aluwiach rzeki Auali (południowy Liban). V Warsztaty Terenowe „Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym”, Lądek Zdrój, 5-7 maja 2006, HIMME. Wrocław,pp.: 27-28.

2005
Krajcarz M., Segit T. 2005. Typy morfologiczne form wietrzenia granitoidów w masywie Tafraoute. II Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Radzików, 2-4 grudnia 2005,pp.: 26-27.
Krajcarz M. 2005. Występowanie rosomaka w osadach plejstocenu Polski. In: Glacjał i peryglacjał Polesia Wołyńskiego. Materiały XIII ukraińsko-polskiego seminarium (Szack, 11-15 września 2005 r.). Wyd. Uniw. I.Franko, Lwów, pp.: 168-171.
Geological expertises of archaeological sites
Krajcarz M.T. 2014. Ekspertyza petrograficzna zabytku kamiennego ze stanowiska Grądy, gm. Leszno, woj. mazowieckie (appendix to paper by D. Manasterski & K. Januszek). Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu III: 49-50.
Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne Starowiskitki 16 – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i paleopedologiczna z zarysem paleogeografii. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2. Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-13.
Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne w Rotowie – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2. Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-9.
Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne Nowa Wieś 66 – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2. Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-10.
Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne Nowa Wieś 67 – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2. Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-11.
Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne Kopiska – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2. Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-10.
Krajcarz M. 2010. Stanowiska archeologiczne Konotopa 109 i Konotopa 110 – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2. Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-12.
Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne Konotopa 111 – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2. Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-12.
Krajcarz M. 2007. Stanowisko archeologiczne „Mały Gawroniec” w Ćmielowie – sprawozdanie z geologicznych prac terenowych. In: Przeździecki M., Pyżewicz K., Migal W., Krajcarz M. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 95 „Mały Gawroniec” w Ćmielowie, pow. Ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie, w sezonie 2007 r. Archiwum Woj. Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu: 11-13.
Krajcarz M. 2007. Ekspertyza geologiczna osadu w profilach wykopów archeologicznych w Parku Natolińskim. In: Karasiewicz-Szczypiorski R. (red.), W poszukiwaniu Grobowca Nerona – Badania na terenie Górnego Parku w Natolinie. Archiwum Fundacji „Centrum Europejskie Natolin”, Warszawa: 1-4.
Krajcarz M. 2007. Ekspertyza geologiczna osadu w profilach wykopów archeologicznych w Parku Natolińskim. In: Karasiewicz-Szczypiorski R. (red.), Opracowanie wyników badań archeologicznych. Stanowisko: Zespół Pałacowo-Parkowy Natolin: Park Górny. Archiwum Woj. Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Warszawa: załącznik.
Krajcarz M. 2007. Raport z badań geologicznych na Krymie dla Ekspedycji Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – część II: wyniki badań laboratoryjnych. Archiwum Instytutu Archeologii UW, Warszawa: 1-27.
Krajcarz M. 2006. Raport z badań geologicznych na Krymie dla Ekspedycji Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – część I: wyniki badań terenowych. Archiwum Instytutu Archeologii UW, Warszawa: 1-14.
Krajcarz M. 2005. Preliminary Geological Report after the Second Season activity of the Polish-Lebanese Expedition to The Eshmoun Valley (Wadi Bisri). Survey 2005. Raport wewnętrzny dla Direction Générale des Antiquités du Liban, Beirut.
Krajcarz M. 2004. Preliminary Geological Report after First Season activity of the Polish-Lebanese Expedition to The Eshmoun Valley (Wadi Bisri). Survey 2004. Raport wewnętrzny dla Direction Générale des Antiquités du Liban, Beirut.

Research activity
Research project number N307 007 31/0766 entitled “Alterations of chemical and mineral composition of bone remains from Deszczowa and Nietoperzowa Caves (Polish Jura) due to fossilization processes”; Faculty of Geology, University of Warsaw, Warszawa (Poland); financed by Polish Ministry of Science and Higher Education; 2006-2008; coordinator and principal investigator.

Research project number N N109318237 entitled “Natural and cultural aspects of the Middle Palaeolithic settlement in Biśnik Cave”; Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland), coordinator: prof. Krzysztof Cyrek; financed by Polish Ministry of Science and Higher Education; 2009-2012; investigator.

Research project numberN N109 185240 entitled “Ciemna Cave in Ojców. Cultural assemblages and chronostratigraphy”; Faculty of History, Jagiellonian University, Kraków (Poland), coordinator: prof. Paweł Valde-Nowak; financed by Polish National Science Centre; 2011-2014; investigator.

Research project numberN N307 061540 entitled “Climatic-ecological changes in profile of Biśnik Cave sediments on the basis of carbon and oxygen stable isotopes analysis in fossil mammalian teeth”; Institute of Geological Sciences PAS, Warszawa (Poland); financed by Polish National Science Centre; 2006-2008; coordinator and principal investigator.

Research project number 2011/01/N/HS3/01299 entitled “Palaeolithic settlement in the Wodąca and Udorka Valleys (Częstochowa Upland) on the background of palaeoenvironmental context”; Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland), coordinator: dr. Magdalena Sudoł; financed by Polish National Science Centre; 2011-2014; investigator.

Research project entitled “Preservation state of animal bones after one year weathering in conditions of different altitudinal zones in Tatra Mts.”; Institute of Geological Sciences PAS, Warszawa (Poland); inner project financed by  Institute of Geological Sciences PAS (fund for young scientists), 2011-2012; coordinator and principal investigator.

Research project number 2012/05/B/HS3/03751 entitled “Isotope stratigraphy of the Palaeolithic cultural layers in Ciemna and Nietoperzowa Caves”; Institute of Geological Sciences PAS, Warszawa (Poland), coordinator: dr. Magdalena Krajcarz; financed by Polish National Science Centre; 2012-2015; investigator.

Research project entitled “Outcrops of lithic raw materials in Ryczów Upland”; Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland), coordinator: dr. Magdalena Sudoł; inner project financed by Institute of Archaeology NCU (fund for young scientists), 2013; investigator.

Research project entitled “Isotope stratigraphy of the Holocene cave sediments of Shelter in Smoleń III based on the research of terrestrial mollusk shells”; Institute of Geological Sciences PAS, Warszawa (Poland), coordinator: dr. Magdalena Krajcarz; inner project financed by Institute of Geological Sciences PAS (fund for young scientists), 2013-2014; investigator.

© 2014-2015 Instytut Nauk Geologicznych PAN