Home page
Main page Staff Research Centres
Mirosław Jastrzębski, dr hab.
Principal research interests:
structural geology; metamorphic petrology; evolution of the Variscan orogen, geochronology and geothermobarometry;
field geology

Address:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
Ośrodek Badawczy we Wrocławiu - Research Centre in Wrocław
Podwale 75, 50-449 Wrocław, POLAND

Position: Adjunct

phone 48-71 337 63 43
e-mail: mjast@interia.pl

Home page:
http://www.ing.pan.pl/str_prac/Jastrzebski_M/Jastrzebski.htm
Academic degrees: Professional career

2005 - Ph.D. thesis:
"Marmury w kopule orlicko-śnieżnickiej: historia tektoniczna i metamorficzna"
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences

2000 – M.Sc thesis: „Geneza okruszcowania skał w rejonie Marcinkowa (Masyw Śnieżnika)”
Institute of Geological Sciences, University of Wrocław

1998 - B.Sc thesis: „Ślady wielkiej katastrofy na przełomie kredy i trzeciorzędu”
Institute of Geological Sciences, University of Wrocław

2005-2015 - Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences: Adjunct

since 2015 - Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences: Research Specialist


Research activity (present and past)

Project title: Pre-Variscan geodynamic evolution of the Variscan collisional zone, the Sudetes: geochemistry, tectonometamorphic record and geochronology of selected rocks of the Orlica-Snieżnik Dome
Project period: 2012-2015
Funding: NCN: 2011/03/B/ST10/05638
Function: Project leader

Project title: Intruzje granitoidów w N i E obrzeżeniu kopuły orlicko-śnieżnickiej jako blizny po waryscyjskich wydarzeniach tektonotermalnych: regionalna rekonstrukcja geotektoniczna w oparciu o ich pozycję strukturalną, wiek oraz stosunki izotopów O, Sr i Nd 
Project period: 2009-2012
Funding: KBN/NCN: N307 112436
Function: Project leader

Project title: Strefa waryscyjskiego szwu kolizyjnego Sudetów Wschodnich i Zachodnich: wiek protolitów formacji metaosadowych, środowisko geotektoniczne oraz zapis P-T-d-t
Project period: 2007-2009
Funding: KBN: N307 068 32/4102
Function: Project leader

Project title: Marmury w kopule orlicko-śnieżnickiej: historia tektoniczna i metamorficzna (grant promotorski)
Project period: 2003-2005 
Funding: KBN: 3 P04D 043 24
Function: Principal investigator

Awards

2012: 2nd prize for the best poster presentation entitled "Migmatization and regional-scale folding in the Orlica-Śnieżnik Dome, NE Bohemian Massif: constraints from structural and metamorphic records of the Młynowiec Formation" at the XIXth Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Obrzycko, October 19-21, 2012

2009: “Radek Melka Award 2009" for the best young scientist publication „A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland.” awarded at 7th Meeting the Central European Tectonic Studies Group.

2005: Award of the Council of the Institute of Geological Sciences PAS for the PhD thesis "Marbles in the Orlica-Śnieżnik Dome: the tectonic and metamorphic history".

Articles
Budzyń B., Jastrzębski M., Kozub-Budzyń G. A., Konečný P. 2015 (in press). Monazite Th-U-total Pb geochronology and P-T thermodynamic modelling in a revision of the HP-HT metamorphic record in granulites from Stary Gierałtów (NE Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland). Geological Quarterly, doi: 10.7306/gq.1232
Jastrzębski, M., Żelaźniewicz, A., Murtezi, M., Sergeev, S., Larionov, A. N. 2015. The Moldanubian Thrust Zone - a terrane boundary in the Central European Variscides refined based on lithostratigraphy and U-Pb zircon geochronology. Lithos, 220–223, 116-132.
doi:10.1016/j.lithos.2015.01.023
Jastrzębski, M., Budzyń, B., Stawikowski, W. 2015 (in press). Structural, metamorphic and geochronological record in the Goszów quartzites of the Orlica-Śnieżnik Dome (SW Poland): implications for the polyphase Variscan tectonometamorphism of the Saxothuringian terrane. Geological Journal, doi: 10.1002/gj.2647
Jastrzębski, M., Stawikowski, W., Budzyń, B, Orłowski, R., 2014. Migmatization and large-scale folding in the Orlica–Śnieżnik Dome, NE Bohemian Massif: Pressure–Temperature–time–deformation constraints on Variscan terrane assembly. Tectonophysics, 360, 54–74.
doi: 10.1016/j.tecto.2014.05.011
Żelaźniewicz, A., Jastrzębski, M., Redlińska-Marczyńska., A., Szczepański, J. 2014. The Orlica–Śnieżnik Dome, the Sudetes, in 2002 and 12 years later. Geologia Sudetica 42, 105–123.
Jastrzębski, M., Żelazniewicz, A., Majka, J., Murtezi, M. Bazarnik, J., Kapitonov, I., 2013. Constraints on the Devonian–Carboniferous closure of the Rheic Ocean from a multi-method geochronology study of the Staré Město Belt in the Sudetes (Poland and the Czech Republic). Lithos, 170-171, 54–72. doi: 10.1016/j.lithos.2013.02.021
Jastrzębski, M., 2012. New insights into the polyphase evolution of the Variscan suture zone: evidence from the Staré Město Belt, NE Bohemian Massif. Geological Magazine, 149, 945–963, doi: 10.1017/S0016756812000040
Jastrzębski, M., Żelaźniewicz, A., Nowak, I., Murtezi, M.  Larionov, A. N. 2010. Protolith age and provenance of metasedimentary rocks in Variscan allochthon units: U–Pb SHRIMP zircon data from the Orlica–Śnieżnik Dome, West Sudetes, Geological Magazine, 147, 416–433. doi: 10.1017/S0016756809990501
Jastrzębski, M., 2009. A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland. International Journal of Earth Sciences, 98, 1901–1923. doi:10.1007/s00531-008-0380-6
Jastrzębski, M., 2008. Ewolucja tektonometamorficzna marmurów i otaczających łupków łyszczykowych formacji strońskiej (Sudety). Geologos 14 (1), 51–73.
Jastrzębski, M., 2005. The tectonometamorphic evolution of the marbles in the Lądek-Śnieżnik Metamorphic Unit, West Sudetes. Geologia Sudetica 37: 1–26.


© 2014 Instytut Nauk Geologicznych PAN