• Analizy chemiczne apatytów oraz mapy WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze przy użyciu mikrosondy elektronowej.

  zobacz więcej

 • Trace elements analyses of apatite, zircons, monazites, amphiboles, feldspars and carbonates using LA-ICP MS.

  zobacz więcej

 • Analizy pierwiastków śladowych w apatytach, cyrkonach, monacytach, amfibolach, skaleniach, i węglanach za pomocą LA-ICP MS.

  zobacz więcej

 • Wykonanie prac badawczych w ramach umowy zlecenia w zakresie analiz wypełnienia osadowego i modelowań ewolucji termicznej basenu bałtyckiego na potrzeby projektu „Analiza systemów naftowych szelfu bałtyckiego” dla ING PAN. Zadanie A2.

  zobacz więcej

 • Wykonanie prac badawczych w ramach umowy zlecenie w zakresie analiz wypełnienia osadowego i modelowań ewolucji termicznej basenu bałtyckiego na potrzeby projektu Analiza systemów naftowych szelfu bałtyckiego dla ING PAN. Zadanie A1.

  zobacz więcej