• Wykonanie pomiarów monacytu i ksenotymu przy użyciu spektrometru ramanowskiego z laserami 488, 532, 633 oraz 785 nm

  zobacz więcej

 • Dostawa zestawu do przezbrojenia analizatora Vario Microcube CHNS do trybu oznaczania tlenu wraz z zestawem startowym materiałow eksploatacyjnych na ok. 1000 analiz.

  zobacz więcej

 • Zakup autosamplera Costech Zero Blank do próbek stałych, z 50-pozycyjną tacą, z zaworem izolacyjnym oraz zestawami instalacyjnymi...

  zobacz więcej

 • Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów...

  zobacz więcej

 • Analiza rozmieszczenia zabytków archeologicznych w namulisku jaskini Chagyrskaya wraz z interpretacją genetyczną.

  zobacz więcej