• Wykonanie prac badawczych w ramach umowy o dzieło w zakresie modelowań numerycznych drożności stref uskokowych na potrzeby projektu „Analiza systemów naftowych szelfu bałtyckiego” dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

  zobacz więcej

 • Wykonanie prac badawczych w ramach umowy o dzieło w zakresie wgłębnej kartografii geologicznej na potrzeby projektu „Analiza systemów naftowych szelfu bałtyckiego” dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

  zobacz więcej

 • Wykonanie analiz chemicznych minerałów oraz map WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze przy użyciu mikrosondy elektronowej

  zobacz więcej

 • Sukcesywne dostawy gazów technicznych do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

  zobacz więcej

 • Dostawa 3000 szt. filtrów nitrocelulozowych.

  zobacz więcej