• Prowadzenie prac badawczych (umowa dzieło) obejmujących opis mikroskopowy skał oraz analizy SEM, opracowanie danych z tych analiz oraz dokonanie ich interpretacji.

  zobacz więcej

 • Wykonanie dzieła będącego wynikiem prac badawczych dla projektu numerze 2019/33/B/ST10/03016

  zobacz więcej

 • Analizy U-Pb i pierwiastków śladowych przy użyciu LA-ICPMS w monacycie, ksenotymie i cyrkonie, ok. 390 punktów analitycznych (w tym opracowanie danych)

  zobacz więcej

 • Prowadzenie w języku angielskim programu Pioneers into Practice 2020 przez co najmniej trzech trenerów.

  zobacz więcej

 • Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia ofert na wykonanie datowania radiowęglowego metodą AMS

  zobacz więcej