Muzeum Geologiczne
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Kraków, ul. Senacka 1-3

GALERIA
18/19 maj 2007 r.
GALERIA
16/17 maj 2008 r.
GALERIA
15/16 maj 2009 r. 
GALERIA
14/15 maj 2010 r. 
GALERIA
20/21 maj 2011 r. 
GALERIA
18/19 maj 2012 r. 
GALERIA
17/18 maj 2013 r. 

GALERIA 14/15 maj 2010 r.
"Ekstremalne zjawiska przyrody"

Autor fotografii: Bartosz Budzyń


BUDOWA GEOLOGICZNA OBSZARU KRAKOWSKIEGO

ATRAKCJE RÓŻNE NA DZIEDZIŃCU

EKSTREMALNE ZJAWISKA PRZYRODY
CO NAM MOŻE ZROBIĆ BAŁTYK ...
A CO WULKAN ...