Muzeum Geologiczne - Wystawy - Oferta
 
ISLANDIA - NATURALNE LABORATORIUM GEOLOGICZNE
Otwarcie: 19 stycznia 2007, godz. 18.00


Wejście z bramy przy ul. Senackiej 3

Fotografie prezentowane na wystawie zostały wykonane przez Michała Banasia, pracownika Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie, podczas wyprawy "Niwą przez Islandię"

Czas trwania wystawy: styczeń - maj 2007


Wystawę poprzedzi sesja popularno-naukowa otwarta dla publiczności
    - 19 stycznia 2007, godz. 16.00

W programie referaty:

  • Prof. dr hab. Antoni Tokarski - "Położenie Islandii na tle budowy tektoniki płyt"
  • Mgr Michał Banaś - "Zróżnicowanie genetyczne jaskiń Islandii"
  • Prof. dr hab.Wojciech Narębski - "100-lecie działalności geologicznej na Islandii"

Sesji towarzyszyć będzie prezentacja fotografii autorstwa prof. Teresy Madeyskiej (ING PAN Warszawa) wykonanych podczas Terenowych Warsztatów Geomorfologicznych na Islandii w sierpniu 2005 r.