« «  Muzeum - Wystawa
  OPISY OBIEKTÓW GEOLOGICZNYCH  (Geological Objects) 1 - 63  » »

TROJANOWICE-wapienie jury i turonu, powierzchnia abrazyjna JANUSZOWICE-wapienie jury i turonu, powierzchnia abrazyjna DOL. PRĄDNIKA, STOKOWA SKAŁA-krasowe źródło BIAŁY KOŚCIÓŁ, ŁYKAWIEC-ponor w półślepej dolinie WĄWÓZ STRADLINA, rezerwat-piaskowce jury środkowejWĄWÓZ STRADLINA, rezerwat-piaskowce jury środkowej DOL. BĘDKOWSKA-wodospad na martwicy wapiennej WĄWÓZ STRADLINA, rezerwat-piaskowce jury środkowej Dol. Racławki, rezerwat-wapienie karbonu Dol. Racławki, rezerwat-wapienie karbonu DĘBNIK, Nowy kamieniołom-wapienie dewonu MIĘKINIA, ŁAGANOWA SKAŁA-Olistolit w zlepieńcu myślachowickim KOWALSKA GÓRA-Tuf filipowicki PSARY-wapienie triasu DULOWA, JARY DULOWSKIE-Martwica karniowicka CHRZANÓW, ŻELATOWA-dolomity diploporowe triasu REGULICE-melafiry PODŁĘZE-wapieni jury górnej, osady jury środkowej MIRÓW,Winnica-wapienie płytowe jury TENCZYNEK, Skałka pod Sosną-piaskowce karbonu CZERWIENIEC-jura środkowa Kajasówka-rezerwat Zimny Dół-leje krasowe WIELICZKA-kopalnia mioceńskiej soli kamiennej ZAKRZÓWEK-wapienie jury Bonarka, rezerwat-powierzchnia abrazyjna, uskoki WAWEL, SMOCZA JAMA-artezyjska jaskinia KORZKIEW-piaski kredy OJCÓW, JASKINIA CIEMNA OJCÓW, JASKINIA ŁOKIETKA DOL. DŁUBNI, BOCIENIEC-wapienie jury, powierzchnia abrazyjna, margle kredy PIESKOWA SKAŁA-Maczuga Herkulesa SKAŁKA GRODZISKO-wapienie jury JASKINIA NIETOPERZOWA JASKINIA WIERZCHOWSKA GÓRNA BOLECHOWICE-Brama Bolechowicka DOL. BĘDKOWSKA-krasowe źródło SZKLARY, SOKOŁOWE SKAŁY-Jurajskie skałki wapienne DOL. SZKLARKI-intruzja porfiru Dubie-kłm dolomitów ze Zbrzy, dewon Czatkowice kłm-wapienie karbonu Czerna-wapienie karbonu Miękinia-porfiry KARNIOWICE-Martwica karniowicka Pogorzyce-wapienie triasu PŁAZA-wapienie triasu Arkoza Kwaczalska Rudno-melafiry Kłm Orlej-porfiry Zalas-porfiry Niedźwiedzia G.-diabazy WĄWÓZ MNIKOWSKI-Rezerwat Doliny Sanki Zimny Dół-rezerwat krajobrazowy Młynka kłm-wapienie jury Tyniec, Bogucianka-wapienie jury i turonu, powierzchnia abrazyjna Piekary-wapienie jury Tyniec-Przełom Wisły Bodzów-mioceński wapień ostrygowy Przegorzały-mioceński wapień ostrygowy Kapelanka-wapienie jury PŁASZÓW-kamieniołom miejski-kopalne studnie krasowe Dol. Racławki, rezerwat-martwica wapienna Zabierzów kłm-wapienie jury i turonu, kopalne studnie krasowe, uskoki FILIPOWICE-Zlepieniec myślachowicki DĘBNIK, Łom karmelicki-Wapienie dębnickie

  OPISY OBIEKTÓW GEOLOGICZNYCH   (Geological Objects) 1 - 63  » »
  « «  Muzeum - Wystawa