« «  Muzeum Geologiczne


ZBIORY GEOLOGICZNE MUZEUM

    Początki zbiorów geologicznych sięgają czasów Komisji Fizjograficznej utworzonej przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim w 1865 roku. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów geologicznych było następnie kontynuowane przez Dział Geologiczny Akademii Umiejętności i od 1921 roku przez Muzeum Przyrodnicze PAU. Po utworzeniu PAN w 1954 roku, geologiczna część zbiorów PAU znalazła się w Pracowni Geologiczno-Stratygraficznej, z której wywodzą się dzisiejszy Ośrodek Badawczy i Muzeum Geologiczne.
    Muzeum Geologiczne obecnie posiada zbiory paleobotaniczne, paleontologiczne, mineralogiczne i litologiczne. Cenne zbiory archiwalne, opracowane według obowiązujących zasad inwentaryzacji, są ujęte w kolekcje. Posiadamy między innymi: 132 kolekcje dokumentalne (są to kolekcje liczące niekiedy wiele tysięcy okazów, opisane w publikowanych pracach), 72 kolekcje porównawcze (tematyczne zbiory okazów) i 2 kolekcje dydaktyczne. Wśród archiwalnych kolekcji paleobiologicznych wiele zawiera okazy po raz pierwszy opisanych gatunków (holotypów) - np. kolekcje paleobotaniczne Mariana Raciborskiego . Nasza kolekcja meteorytów jest jedną z największych w Polsce, a nasze kolekcje mineralogiczne zawierają m.in. XIX w. zbiory Antoniego Wagi i Ignacego Domeyki (z Ameryki Południowej).Muzeum udziela informacji odnośnie wszelkich zgromadzonych w nim kolekcji i okazów. Katalog - spis kolekcji jest do wglądu w Muzeum. Komputerowy katalog całości zbiorów jest w trakcie opracowywania. Muzeum nadal przyjmuje opracowane zbiory (w miarę możliwości ich pomieszczenia) od wszystkich ofiarodawców i udostępnia zinwentaryzowane zbiory do badań.
Jeżowiec (jura, oxford) 
Rhabdocidaris nobilis
Kraków - Podgórze
  Amonit (jura, oxford) 
Perisphinctes antecedens
Kozłowiec


Wystawa stała  » »
Wystawy - oferta  » »
Katalog kolekcji 
(w opracowaniu)