« «  Muzeum Geologiczne


PRACOWNICY

mgr Michał Banaś, ekspert ds. technicznych
dr Agata Jarzynka, specjalista ds. badawczo-technicznych


STRUKTURA

Muzeum mieści się w Ośrodku Badawczym w Krakowie stanowiącym część Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (ul. Twarda 51/55).
Muzeum Geologiczne posiada, opracowuje i udostępnia do badań archiwa zawierające cenne zbiory geologiczne oraz prowadzi ekspozycje.

Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN - Prof. dr hab. Ewa Słaby
Kierownik Ośrodka Badawczego w Krakowie - Prof. dr hab. Stanisław Mazur

SIEDZIBA MUZEUM


Ośrodek Badawczy w Krakowie mieści się w budynkach przy ulicy Senackiej 1 i 3 (wejście na Wystawę), sąsiadując z zabudowaniami Muzeum Archeologicznego. [ http://www.ma.krakow.pl ]
    Historia tych budynków wiąże się częściowo z dziejami zabudowań dawnego klasztoru i kościoła św. Michała powstałych na początku XVII wieku jako siedziba karmelitów bosych. Po pożarze zabudowań w roku 1797 karmelici przenieśli się do Czernej koło Krzeszowic, a zabudowania klasztorne zamieniono na więzienie. W roku 1872 został rozebrany kościół a na jego miejscu powstała siedziba Sądu Karnego.
Budynek Muzeum; tablica Więzienie w zabudowaniach poklasztornych było używane przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego jeszcze przez kilka lat po wojnie (więziono tu m.in. ludzi związanych z AK). Po likwidacji więzienia budynki poklasztorne zostały przekazane na siedzibę Muzeum Archeologicznego.
    W latach 60-tych, również w obrębie zabudowań dawnego klasztoru, postawiono budynek mający się stać siedzibą geologicznej placówki badawczo - muzealnej PAN. W 1966 roku powstała tu Pracownia i Muzeum Geologii Młodych Struktur - zalążek dzisiejszego Instytutu Nauk Geologicznych PAN.
    W piwnicach tej części budynku, mieszczących obecnie m.in. magazyny zbiorów Muzeum, zachowane są fragmenty murów wczesnośredniowiecznych budowli obronnych jednej z przedlokacyjnych osad Krakowa - Okołu.

Po przeniesieniu się Sądu do nowych budynków przy Rondzie Mogilskim (w latach 70-tych), budynki posądowe zostały podzielone pomiędzy Muzeum Archeologiczne i Zakład Nauk Geologicznych (ówczesna nazwa placówki geologicznej PAN w Krakowie).
Obecnie więc Ośrodek Badawczy w Krakowie zajmuje budynek powstały w 1966 roku (Senacka 3), oraz częściowo dawny budynek posądowy (Senacka 1).


Zbiory  » »