Laboratorium ultraczystej chemii

Laboratorium ultraczystej chemii zostało zaprojektowane i wykonane przez firmę PicoTrace  w unikalnej technologii eliminującej wszelkie części metalowe od przestrzeni roboczej. 
Laboratorium jest obecnie wyposażone w 3 komory laminarne klasy 10, system destylacji wody Ellix i MiliQ Element oraz płyty grzewcze i system hydrotermalnego rozpuszczania prób DAS firmy PicoTrace.

Laboratorium prowadzi przygotowanie prób do analiz składu izotopowego i oznaczenia koncentracji metodą rozcieńczania izotopowego Sr, Sm, Nd, Lu oraz Hf.

Laboratorium spektrometrii masowej

Laboratorium spektrometrii masowej wyposażone jest w dwuogniskujący wielokolektorowy spektrometr masowy z indukcyjnie wzbudzoną plazmą MC ICPMS Neptune firmy Thermoelectron Finningan
Instrument wyposażony jest w 9 klatek Faradaya, jeden licznik jonów SEM z filtrem RPQ do pomiarów wymagających wysokiej czułości abundancji oraz w 6 dodatkowych liczników jonów typu channelltron.

Spektrometr masowy ze źródłem jonizacji termicznej TIMS VG‑Sector 54 firmy VG (teraz IsotpX) wyposażony jest w siedem ruchomych klatek Faradaya oraz w scyntylacyjny licznik jonów Dalyego. 
Laboratorium wyposażone jest w komorę laminarną do ładowania prób na włókna (Re lub Ta) oraz stację do samodzielnego przygotowywania oraz odgazowywania włókien.

Publikacje

 • Soldner, J., Oliot, E., Schulmann, K., Stipska, P., Kusbach, V., and Anczkiewicz, R., 2017, Metamorphic P-T-t-d evolution of (U) HP metabasites from the South Tianshan accretionary complex (NW China) - Implications for rock deformation during exhumation in a subduction channel: Gondwana Research, v. 47, p. 161-187
 • Walczak, K., Anczkiewicz, R., Szczepański, J., Rubatto, D., and Košler, J., 2017, Combined garnet and zircon geochronology of the ultra-high temperature metamorphism: Constraints on the rise of the Orlica-Śnieżnik Dome, NE Bohemian Massif, SW Poland: Lithos, v. 292, p. 388-400.
 • Lokas, E., Anczkiewicz, R., Kierepko, R., and Mietelski, J. W., 2017, Variations in Pu isotopic composition in soils from the Spitsbergen (Norway): Three potential pollution sources of the Arctic region: Chemosphere, v. 178, p. 231-238. IF = 4.506
 • Wierzbowski, H., Anczkiewicz R., Pawlak J., Rogovd M.A., Kuznetsov A.B. (2017). Revised Middle-Upper Jurassic strontium isotope stratigraphy. Chemical Geology (w druku)
 • Chakraborty, S., Mukhopadhyay, D. K., Chowdhury, P., Rubatto, D., Anczkiewicz, R., Trepmann, C., Gaidies, F., Sorcar, N., and Dasgupta, S., 2017, Channel flow and localized fault bounded slice tectonics (LFBST): Insights from petrological, structural, geochronological and geospeedometric studies in the Sikkim Himalaya, NE India: Lithos, v. 282, p. 464-482.
 • Mukhopadhyay, D. K., Chakraborty, S., Trepmann, C., Rubatto, D., Anczkiewicz, R., Gaidies, F., Dasgupta, S., and Chowdhury, P., 2017, The nature and evolution of the Main Central Thrust: Structural and geochronological constraints from the Sikkim Himalaya, NE India: Lithos, v. 282, p. 447-463. IF = 4.364
 • Anczkiewicz, A. A., and Anczkiewicz, R., 2016, U-Pb zircon geochronology and anomalous Sr-Nd-Hf isotope systematics of late orogenic andesites: Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, South Poland: Chemical Geology, v. 427, p. 1-16.
 • Chakraborty, S., Anczkiewicz, R., Gaidies, F., Rubatto, D., Sorcar, N., Faak, K., Mukhopadhyay, D. K., and Dasgupta, S., 2016, A review of thermal history and timescales of tectonometamorphic processes in Sikkim Himalaya (NE India) and implications for rates of metamorphic processes: Journal of Metamorphic Geology, v. 34, no. 8, p. 785-803.
 • Słodczyk, E., Pietranik, A., Breitkreuz, C., Fanning, C. M., Anczkiewicz, R., and Ehling, B. C., 2016, Rhyolite magma evolution recorded in isotope and trace element composition of zircon from Halle Volcanic Complex: Lithos, v. 248, p. 402-417. IF = 4.364
 • Mietelski, J. W., Kierepko, R., Lokas, E., Cwanek, A., Kleszcz, K., Tomankiewicz, E., Mroz, T., Anczkiewicz, R., Szalkowski, M., Was, B., Bartyzel, M., and Misiak, R., 2016, Combined, sequential procedure for determination of 137Cs, 40K, 63Ni, 90Sr, 230Th, 232Th, 234U, 238U, 237Np, 238Pu,239+240Pu and 241Am applied for study on contamination of soils near Żarnowiec Lake (northern Poland): Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, v. 310, no. 2, p. 661-670. IF = 1.282
 • Müller, W., and Anczkiewicz, R., 2016, Accuracy of laser-ablation (LA)-MC-ICPMS Sr isotope analysis of (bio)apatite - a problem reassessed: Journal of Analytical Atomic Spectrometry, v. 31, no. 1, p. 259-269. IF = 3.379
 • Kierepko, R., Mietelski, J. W., Ustrnul, Z., Anczkiewicz, R., Wershofen, H., Holgye, Z., Kapala, J., and Isajenko, K., 2016, Plutonium isotopes in the atmosphere of Central Europe: Isotopic composition and time evolution vs. circulation factors: Science of the Total Environment, v. 569, p. 937-947. IF = 5.102
 • Kukula, A., Puziewicz, J., Matusiak-Malek, M., Ntaflos, T., Buechner, J., and Tietz, O., 2015, Depleted subcontinental lithospheric mantle and its tholeiitic melt metasomatism beneath NE termination of the Eger Rift (Europe): the case study of the Steinberg (Upper Lusatia, SE Germany) xenoliths: Mineralogy and Petrology, v. 109, no. 6, p. 761-787. IF = 1.236
 • Peryt, T. M., and Anczkiewicz, R., 2015, Strontium isotope composition of Middle Miocene primary gypsum (Badenian of the Polish Carpathian Foredeep Basin): evidence for continual non-marine inflow of radiogenic strontium into evaporite basin: Terra Nova, v. 27, no. 1, p. 54-61.
 • Vozár, J., Spišiak, J., Vozárová, A., Bazarnik, J., and Krái, J., 2015, Geochemistry and Sr, Nd isotopic composition of the Hronic Upper Paleozoic basic rocks (Western Carpathians, Slovakia): Geologica Carpathica, v. 66, no. 1, p. 3-17.
 • Anczkiewicz, R., Chakraborty, S., Dasgupta, S., Mukhopadhyay, D., and Kołtonik, K., 2014, Timing, duration and inversion of prograde Barrovian metamorphism constrained by high resolution Lu-Hf garnet dating: A case study from the Sikkim Himalaya, NE India: Earth and Planetary Science Letters, v. 407, p. 70-81.
 • Matusiak-Małek, M., Puziewicz, J., Ntaflos, T., Grégoire, M., Benoit, M., and Klügel, A., 2014, Two Contrasting Lithologies in Off-rift Subcontinental Lithospheric Mantle beneath Central Europe-the Krzeniów (SW Poland) Case Study: Journal of Petrology, v. 55, no. 9, p. 1799-1828. IF = 4.431
 • Skrzypek, E., Lehmann, J., Szczepański, J., Anczkiewicz, R., Štípská, P., Schulmann, K., Kröner, A. and Białek, D. (2014), Time-scale of deformation and intertectonic phases revealed by P-T-D-t relationships in the orogenic middle crust of the Orlica-Śnieżnik Dome, Polish/Czech Central Sudetes. Journal of Metamorphic Geology. doi: 10.1111/jmg.12103
 • Brudecki, K., Mietelski, J. W., Anczkiewicz, R., Golec, E. B., Tomankiewicz, E., Kuźma, K., Zagrodzki, P., Golec, J., Nowak, S., Szczygieł, E., and Dudkiewicz, Z., 2013, Plutonium, 90Sr and 241Am in human bones from southern and northeastern parts of Poland: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, v. 299, no. 3, p. 1379-1388.
 • Raimondo T., Clark C., Hand M., Cliff. J., and Anczkiewicz R., 2013, A simple mechanism for mid-crustal shear zones to record surface derived fluid signatures: Geology, v. 41. 711-714, doi: 10.1130/G34043.1.
 • Jastrzębski, M., Żelaźniewicz, A., Majka, J., Murtezi, M., Bazarnik, J., and Kapitonov, I., 2013, Constraints on the Devonian–Carboniferous closure of the Rheic Ocean from a multi-method geochronology study of the Staré Město Belt in the Sudetes (Poland and the Czech Republic): Lithos, v. 170, p. 54-72.
 • Anczkiewicz, R., Thirlwall, M., Alard, O., Rogers, N. W., and Clark, C., 2012, Diffusional homogenization of light REE in garnet from the Day Nui Con Voi Massif in N-Vietnam: Implications for Sm-Nd geochronology and timing of metamorphism in the Red River shear zone: Chemical Geology, v. 318-319, p. 16-30.
 • Wierzbowski, H., Anczkiewicz, R., Bazarnik, J., and Pawlak, J., 2012, Strontium isotope variations in Middle Jurassic (Late Bajocian-Callovian) seawater: Implications for Earth's tectonic activity and marine environments: Chemical Geology, v. 334, p. 171-181.
 • Mazur, S., Anczkiewicz, R., Szczepański, J., van Gool, J. A. M., and Thirlwall, M., 2012, Palaeoproterozoic metamorphism and cooling of the northern Nagssugtoqidian orogen, West Greenland: Precambrian Research, v. 196-197, p. 171-192.
 • Mierzejewski, J., Srebrny, J., Mierzejewski, H., Andrzejewski, J., Czarnacki, W., Droste, C., Grodner, E., Jakubowski, A., Kisieliński, M., Komorowska, M., Kordyasz, A., Kowalczyk, M., Kownacki, J., Pasternak, A. A., Perkowski, J., Stolarz, A., Zielińska, M., and Anczkiewicz, R., 2011, EAGLE-the central European Array for Gamma Levels Evaluation at the Heavy Ion Laboratory of the University of Warsaw: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, v. 659, no. 1, p. 84-90.
 • Peryt, T. M., Hryniv, S. P., and Anczkiewicz, R., 2010, Strontium isotope composition of Badenian (Middle Miocene) Ca-sulphate deposits in West Ukraine: a preliminary study: Geological Quarterly, v. 54, no. 4, p. 465-476.
 • Słaby, E., Breitkreuz, C., Żaba, J., Domańska-Siuda, J., Gaidzik, K., Falenty, K., and Falenty, A., 2010, Magma generation in an alternating transtensional–transpressional regime, the Kraków–Lubliniec Fault Zone, Poland: Lithos, v. 119, no. 3, p. 251-268.

Pracownicy

Pracownicy naukowi 
 Dr hab. Robert AnczkiewiczKierownik Laboratorium
 Mgr Akeek MaitraAsystent
Pracownicy techniczni 
 Dr inż. Dariusz SalaAsystent
 Mgr inż. Marta KoziarskaAsystent
 Dr Milena MatyszczakAsystent
Doktoranci 
 Mgr Nina KowalikGeochemik

LA ICPMS

Laser ekscymerowy 193 nm (ArF) firmy Resonetics posiada szeroki zakres regulacji parametrów analitycznych. Powtarzalność pulsów w zakresie do 100 Hz i fluencji od 2 do 30 J/cm2. Wielkości obszaru ablacji w kształcie koła wynosi od 5 do 380 µm średnicy. Ponadto umożliwia ablacje w obszarze o kształcie prostokąta (o regulowanych rozmiarach), co jest szczególnie użyteczne przy analizach materiałów warstwowanych. 

Rotacja przesłony jest w pełni zautomatyzowana i umożliwia zmianę położenia co 1°. Komora na próby (Laurine cell technology) o wymiarach 5 x 5 cm z zastosowaniem lejka ograniczającego przestrzeń komory do ok. 1cm3 umożliwia utrzymanie identycznych parametrów ablacji w każdym punkcie komory. 

Ablacja odbywa się w He, który jest używany jako gaz transportujący próbę. Przed dotarciem do źródła ICP mieszany jest z Ar i N2
Instrument jest wyposażony w software GeoStar, pozwalający na pełne integrowanie dowolnego obrazu próby (CL, BSE etc.) z rzeczywistym obrazem w komorze. 

Obecnie laser podłączony jest głównie do kwadrupolowego spektrometru masowego ICPMS XSeriesII firmy Thermoelectron. Zamiennie, podłączany jest również do MC ICPMS Neptune.

  

Pracownia Trakowa

Pracownia Analizy Trakowej

dr Aneta A. Anczkiewicz 
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel. (48-12) 3705 200 ; 422-89-20 ; wew.: 260 
       (48) 12 3705 260

fax (48-12) 3705 205 ; 422-16-09
e-mail: ndstruzi@cyf-kr.edu.pl

Pracowni prowadzona jest analiza trakowa (przygotowanie preparatów, zliczanie traków).


Wyposażenie Pracowni :

Pracownia analizy trakowej jest wyposażona w mikroskop optyczny Eclipse E 600 firmy Nikon (światło odbite i przechodzące). 
Mikroskop posiada przystawkę rysunkową digitizing tablet oraz stolik dwuosiowy firmy Kinetek, współpracujące z oprogramowaniem FT Stage 3.12
Obróbka danych prowadzona jest przy użyciu programu Trackkey (I. Dunkl). Modelowanie historii termicznej traków przeprowadzane jest w oparciu o program AFT Solve (Richard A. Ketcham & Raynolds A. Donelick).

Kontakt

Laboratorium posiada możliwości prowadzenia wspólnych projektów badawczych oraz wykonywania analiz komercyjnych. Ceny komercyjne wykonywanych w laboratorium analiz zależą od rodzaju analizowanego materiału, zestawu analiz oraz wielkości zamówienia.

W sprawie zamówień prosimy o kontakt z Robertem Anczkiewiczem 

dr hab. Robert Anczkiewicz

Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Krakowie 
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20
Tel. Kom. (0) 668 356 446
fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndanczki@cyf-kr.edu.pl

W sprawie zamówień analiz trakowych prosimy o kontakt z Anetą Anczkiewicz.

dr Aneta A. Anczkiewicz 

Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Krakowie
ul. Senacka 1,   31-002 Kraków

tel. (48-12) 3705 200 ; 422-89-20 ; wew.: 260 
       (48) 12 3705 260
fax (48-12) 3705 205 ; 422-16-09
e-mail: ndstruzi@cyf-kr.edu.pl