OBECNI UCZESTNICY STUDIUM DOKTORANCKIEGO

styczeń, 2019

Stacjonarne Studia Doktoranckie:

 1. mgr Agata Stypa (2016-2019) - opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
 2. mgr Aleksandra Stachowska (2016-2019) - opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
 3. mgr Anastasja Romanova (2016-2019) - opiekun naukowy: dr Adam Porowski
 4. mgr Jan Goleń (2016-2019) - opiekun naukowy: dr hab. Jarosław Tyszka
 5. mgr Liu Wenhang (2016-2020) - opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
 6. mgr Piotr Król (2017-2021) - opiekun naukowy: dr hab. Monika Kusiak
 7. mgr Anna Maria Rogowska (2017-2021) - opiekun naukowy: dr Adam Porowski
 8. mgr Fabian Tramm (2019-2022) - opiekun naukowy: dr hab. Bartosz Budzyń
 9. mgr Greta Brancaleoni (2019-2023) - opiekun naukowy: dr hab. Maciej Krajcarz
 10. mgr Marek Śliwiński (2019-2023) - opiekun naukowy: dr hab. Mirosław Jastrzębski
 11. mgr inż. Małgorzata Ponikowska (2019-2023) - opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Mazur