Jubileusz 60-lecia c.d.

1954 - 2014
Jubileusz 60 Prezentacje Odznaczenia i część artystyczna Historia w obrazkach Przyjęcie - galeria fotografii
 
 
Podziękowania
Historia placówki w obrazkach

Po recitalu kierownik Ośrodka prof. Jan Środoń podziękował Grzegorzowi Turnauowi za to, że tak chętnie zgodził się wziąć udział w tej uroczystości.

Podziękował również prof. Jajszczykowi dyrektorowi NCN i prof. Gasińskiemu prezesowi PTG za nadesłane adresy jubileuszowe.

Podziękowania otrzymali też: komitet organizacyjny - Ola Mizerska, która wzięła na siebie główny ciężar organizacji, Basia Kietlińska-Michalik, Leszek Chudzikiewicz i Andrzej Łaptaś, oraz Elżbieta Turnau i żona kierownika, które wspierały komitet radami.
Uczestnicy spotkania nagrodzili wszystkich brawami.

Dalsza część uroczystości odbyła się "przy winie i muzyce" - w holu głównym Muzeum, z tarasem i pięknym widokiem na Wawel. Była to okazja do wspomnień, życzeń i toastów.

Na ścianach holu można było obejrzeć plansze fotograficzne przygotowne przez L. Chudzikiewicza i B. Kietlińską-Michalik, dobrze ilustrujące większość ważniejszych i ciekawych zdarzeń z życia placówki.

W trakcie przyjęcia nastąpiła zbiorowa fotografia uczestników spotkania.


Na jubileuszowe spotkanie zaproszeni byli - oproćz aktualnych i byłych pracowników i doktorantów - pracownicy Instytutu z Ośrodka Warszawskiego, przedstawiciele PAU, przedstawiciele Władz Miasta Krakowa, pracownicy bliskich nam placówek (ING UJ, ING Uniwersytetu Wrocławskiego, PIG-u, PGiNG, AGH, IFJ PAN).

W spotkaniu uczestniczyło blisko 130 osób.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe tableau z fotografiami pracowników i kolejnych kierowników - ułożone w „porządku stratygraficznym” jak przystało na placówkę geologiczną.
Plansze ilustrujące historię rozwoju placówki
(opracowali: Leszek Chudzikiewicz i Barbara Kietlińska-Michalik):
Nasze budynki, lokale Rozwój Muzeum
Wydawnictwa, Redakcje, Biblioteka  
Prace ternowe, imprezy, spotkania  
« · · · Poprzednia
Przyjęcie · · · »