M.Ćwiżewicz G.Dusza H.Szczepaniec J. Widerska St.Kwiatkowski M.Buś ..Juszczyk D.Gmur A.Tokarski P.Gedl M.Rauch B.Fudal St.Olbrych T.Leszczyńska J.Kutyba K.Görlich A.Duch A.Anczkiewicz P.Wal J.Roszkowski M.Oliwkiewicz-Miklasińska R.Anczkiewicz J.Balwierz A.Głuszek A.Świerczewska H.Leszczyńska P.Szewczyk A.Pszczółkowski G.Haczewski J. Tyszka M. Bakowska A. Łaptaś H. Szot M. Doktor I. Bieleś T. Madeyska L. Chudzikiewicz O. Mizerska S. Porębski S. Marszalik M. Sidorowicz J. Baryła K. Birkenmajer A. Derkowski T.Dudek M.Paszkowski M.Kusiak gość St.Czarniecki E.Turnau R.Gradziński Z.Pazdur M. Borkowska M. Snakowski A.Kędzior M.Zielińska H.Nagawiecka J.Halama

Pracownicy Ośrodka Badawczego 2004


Ciężkie jest życie fotografa (M. Banaś)