Zespół Badania Procesów Petrogenetycznych

Koordynator: prof. dr hab. Ewa Słaby

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Warszawie

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (48) 22 6978-752

e-mail: e.slaby@twarda.pan.pl 

 

Skład zespołu:Prezentacja badań: Strona informacyjna:
1. prof. dr hab. Ewa Słaby, profesorStrona pracownika
2. dr hab. Bartosz Budzyń, prof. nadzw.  Strona pracownika
3. dr Katarzyna Gros, asystent  
4. dr Łukasz Kruszewski, adiunkt Strona pracownika
5. mgr Łukasz Birski, asystent 
6. mgr Małgorzata Cegiełka, asystent  
7. mgr Elżbieta Jaroszewicz, asystent  
8. mgr Anna Sałacińska, asystent  
9. mgr inż. Alicja Wudarska, asystent  

Tematyka badawcza:

  • Zapis mechanizmów ewolucji stopów w domenach minerałów
  • Geochemia i mineralogia procesów pożarowych
  • Sygnały ewolucji wczesnej Ziemi zachowane w fosforanach
  • Analiza molekularna materii organicznej jako narzędzie do odtwarzania jej źródła, środowiska sedymentacji oraz dojrzałości termicznej
  • Stabilność fosforanów REE i krzemianów REE podczas metamorfizmu - eksperymenty i przyroda