Zespół Badania Procesów Petrogenetycznych (PetroGEN)

Koordynator: prof. dr hab. Ewa Słaby

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Warszawie

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (48) 22 6978-752

e-mail: e.slaby@twarda.pan.pl 


Skład zespołu:

  1. prof. dr hab. Ewa Słaby, profesor
  2. dr Katarzyna Gros, asystent
  3. dr Łukasz Kruszewski, adiunkt
  4. mgr Łukasz Birski, asystent
  5. mgr inż. Alicja Wudarska, asystent
  6. mgr Elżbieta Jaroszewicz, asystent
  7. mgr Izabela Moszumańska, geochemik, inspektor ds. BHP
  8. dr hab. Bartosz Budzyń, prof. nadzw.

Zapis mechanizmów ewolucji stopów w domenach minerałów

Geochemia i mineralogia procesów pożarowych

Sygnały ewolucji wczesnej Ziemi zachowane w fosforanach

Analiza molekularna materii organicznej jako narzędzie do odtwarzania jej źródła, środowiska sedymentacji oraz dojrzałości termicznej

Stabilność fosforanów REE i krzemianów REE podczas metamorfizmu - eksperymenty i przyroda