Laboratorium Uranowo-Torowe (LUT)

Kierownik: dr hab. Michał Gąsiorowski

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Warszawie

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (48) 22 6978-742

e-mail: mgasior@twarda.pan.pl 


Kierunki badań

 1. Rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w oparciu o badania nacieków jaskiniowych
 2. Analiza danych
 3. Modelowanie numeryczne
 4. Rozwój metod datowania izotopowego
 5. Zastosowanie "metryk izotopowych" w badaniach procesów naturalnych
 6. Badania procesów frakcjonowania izotopowego

Pracownicy

Skład zespołu:

 1. dr hab. Michał Gąsiorowski, prof. nadzw.
 2. dr hab. Helena Hercman, prof. nadzw.
 3. mgr Anna Mulczyk, starszy ekspert ds. technicznych
 4. dr Jacek Pawlak, adiunkt
 5. mgr Marcin Błaszczyk, asystent

Metody analityczne

 1. Spektrometria alfa
 2. Spektrometria beta
 3. Spektrometria gamma
 4. Analiza elementarna
 5. Radiochemia

Cennik usług

Do pobrania

 1. MOD-AGE
 2. GenCorr
 3. Stronter
 4. IzoCalc

Aktualne projekty badawcze

Wybrane publikacje