28 października 2016 w siedzibie ING PAN w Warszawie oraz 120 innych miastach świata (35 państw) odbyły się 24h godzinne warsztaty klimatyczne w których udział wzięło ponad 1400 osób (41 osób w Warszawie).
Organizatorem imprezy warszawskiej była dr Edyta Zawisza wraz z zespołem pracowników i doktorantów ING. Patronatem objęła imprezę Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy: pani prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz‑Waltz.Na wiodące wyzwanie tegorocznego Climathonu w Warszawie zostało wybrane zagadnienie transportu i jego wpływu na klimat i jakość życia mieszkańców miasta. Zwrócono uwagę na problem mobilności miejskiej, a w szczególności na jej wpływu na zanieczyszczenie powietrza i środowiska.

Podczas Climathonu Warszawa 2016 wygłoszono 8 wykładów wprowadzających w tematykę mobilności miejskiej w Warszawie w kontekście ochrony klimatu. Uczestnicy w trakcie warsztatów mieli okazję przejechać się jednym z warszawskich autobusów elektrycznych, a także zwiedzić Warszewską Centralę Ruchu MZA przy ulicy Włościańskiej.

Efektem Climathonu Warszawa 2016 było opracowanie czterech innowacyjnych projektów dotyczących transportu i mobilności w Warszawie. Zwycięski projekt zakłada zastąpienie na przystankach papierowych rozkładów jazdy interaktywnym elektronicznym wyświetlaczem, który oprócz rozkładu jazdy zawierał by także funkcję wyboru trasy i dogodnych przesiadek. System ten działałby również jako aplikacja na smartfony.


© 2017 Instytut Nauk Geologicznych PAN