• Wykonanie opróbowania hydrogeologicznego głębokich piezometrów techniką bezpompową z zastosowaniem rękawowego próbnika dyskretnego.

  more

 • Zakup części i materiałów zużywalnych do urządzeń Thermo Scientific wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

  more

 • Analizy izotopów tlenu w cyrkonach (trzy dni analityczne)

  more

 • Zakup autosamplera Costech Zero Blank do próbek stałych, z S}^pozycyjną tacą, z zaworem izoiacyjnym oraz zestawami instalacyjnymi, do analizatora elementarnego Flash i 112 HT EA (Thermo Scientific')

  more

 • Wykonanie prac badawczych ( Umowa o dzieło) dotyczących tematu: Przedwaryscyjska ewolucja wybranych fragmentów peri – Gondwany: awalońsko –kadomskie podłoże waryscydów środkowoeuropejskich. 2

  more