BIP strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej
 
FORMA PRAWNA

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk stanowi podstawową jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk utworzoną zgodnie z zapisami rozdziału 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.).

Instytut Nauk Geologicznych PAN jest występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek; posiada osobowość prawną na mocy wpisu do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII-24/98.

Instytut działa na podstawie następujących aktów normatywnych:
 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 poz. 675)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001475
 2. Statut Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010r.;
  https://instytucja.pan.pl/index.php/statut-pan
 3. Statut Instytutu Nauk Geologicznych PAN z dnia 28 grudnia 2012 r.
  http://www.ing.pan.pl/bip/files/Statut-INGPAN_2012.pdf
 4. Statut Instytutu Nauk Geologicznych PAN z dnia 24 kwietnia 2017 r.
  http://www.ing.pan.pl/bip/files/STATUT ING PAN_2017_tekst_jednolity.pdf

 

© 2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN

BIP strona główna