BIP strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej
 
FORMA PRAWNA

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk stanowi podstawową jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk utworzoną zgodnie z zapisami rozdziału 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.).

Instytut Nauk Geologicznych PAN jest występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek; posiada osobowość prawną na mocy wpisu do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII-24/98.

Instytut działa na podstawie następujących aktów normatywnych:
  1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 poz. 675)
    http://www.kancelaria.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=112:ustawa&catid=57: dotyczce-pan&Itemid=54
  2. Statut Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010r.;
    http://www.kancelaria.pan.pl/index.php/akty-prawne-i-dokumenty/dotyczce-pan/57-akty-prawne-i-dokumenty/dotyczce-pan/117-statut-polskiej-akademii-nauk9
  3. Statut Instytutu Nauk Geologicznych PAN z dnia 28 grudnia 2012 r.
    http://www.ing.pan.pl/bip/files/Statut-INGPAN_2012.pdf

 

© 2015  Instytut Nauk Geologicznych PAN

BIP strona główna