Biuletyn Informacji Publicznej

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

NIP: PL 5250008896
REGON: 000326345 
tel.: (48-22) 6978-700

fax: (48-22) 620-62-23
e-mail: ingpan@twarda.pan.pl 
www: http://www.ing.pan.pl

Redakcja strony BIP: