Strona domowa


START PROGRAM GALERIA ORGANIZATORZY LINKI

Galeria

Noc Naukowców w ING PAN w Krakowie

  • Jak meteoryty wyznaczyły wiek Ziemi

  • Tajemnice mikro-oceanarium

  • Gdyby Sherlock Holmes zbierał minerały... Mineralne oszustwa

  • Naturalne szkliwa - unikalne utwory geologiczne

  • Barwne reakcje chemiczne

  • Mikropaleontologia - świat zaklęty w skale

  • Jak fizyka pomaga odnaleźć złoto?

  • Geofizyczne tajemnice zamku Książ

  • Kącik jubilerski


Koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
- Departament Rozwoju Gospodarczego
Projekt "Małopolska Noc Naukowców 2017" w ING PAN jest finansowany przez Polską Akademię Nauk w ramach działalności upowszechniającej naukę (DUN)
oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN


© 2003-2017 Instytut Nauk Geologicznych PAN